Harstad er én av totalt seks kommuner som er nominert til Bosettings- og integreringsprisen.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som deler ut prisen til den kommunen de mener fremhever seg i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

Blant de beste

Harstad kommune er én av totalt seks kommuner som er nominerte. De øvrige nominerte er Molde, Ullensvang, Kristiansand, Tønsberg og Nordre-Follo.

Hensikten med prisen er å fremheve de kommunene som har utmerket seg i arbeidet.

Blant kriteriene som kommunene blir vurdert i, er som følger:

  • Kan vise til gode resultater for tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet

  • Tilpasser og samarbeider om innhold i introduksjonsprogrammet i tråd med den enkeltes behov

  • Viser engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, og bosetter i tråd med myndighetenes anmodning

  • Jobber aktivt med utvikling av gode tiltak for å fremme bosetting og kvalifisering

Utdelingen skjer 30. oktober på årskonferansen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.