Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen må ut med millioner etter krøll på linja med innbyggere: – En varsellampe må blinke

I april måned har Harstad kommune inngått forlik med fire av byens innbyggere: Sum 6,5 millioner kroner. Kommer det flere saker i år?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I utgangspunktet kan man mene at Harstad kommune burde hatt null slike saker per år. Men, som kommunedirektør Hugo Thode Hansen uttaler: Kommunen er en stor organisasjon, og fra tid til annen kommer man i situasjoner som man i ettertid ser skulle vært unngått.

De to konkrete sakene som er avgjort nå nylig er forliket med de to eierne av Gullhaugen Allé 2 og de to eierne av Bjarne Erlingsøns gate 25. Førstnevnte ble påført verdiforringelse da naboen fikk bygge hus med kommunens velsignelse, mens Bjarne Erlingsøns gate har store setningsskader etter kommunalt arbeid i området, skader kommunen ikke har vært enig i omfanget av.

Når kommunen til sist inngår forlik med beboerne, viser det at kommunen ikke er så skråsikker likevel. Innbyggerne i disse to sakene har aldri gitt opp. De har engasjert advokater, trukket kommunen for retten og aldri tvilt på at de hadde rett i sin kamp. Det er ikke gitt at du og jeg hadde orket en slik kamp eller skjønt at vi burde tatt den. Vi hadde føyd oss og latt kommunen få rett, selv om det kanskje var feil.

Les også

Forlik: Kommunen kjøper huset for 3,9 mill. + 1,4 mill. i sakskostnader

En varsellampe må blinke i rådhuset. Sakene bør utredes mer, saksbehandlingen bør skjerpes og prioriteres når innbyggere føler seg overkjørt og tar til motmæle. Ingen kommune er tjent med å føre lange saker mot folket sitt hvis man er i den minste tvil om man har lover og regler på sin side. Det bør være et enkelt, i alle fall viktig, grep å sette inn ekstra ressurser i disse sakene før de går til retten. Eventuell prestisje må selvsagt legges bort før dokumentene åpnes.

Er siste ord sagt i 2021 når det kommer til rettssaker eller forlik? Det er ikke sikkert. I Bjarne Erlingsøns gate ligger det flere hus som kan være rammet av kommunens gravearbeid. Hugo Thode Hansen opplyste i formannskapet tirsdag at kommuen ikke har signaler som tyder på at andre eiendommer er rammet av gravingen i gaten. «Å ta opp til debatt eventuelle skader på disse boligene, blir derfor reine spekulasjoner,» sier han.

Men problematikken rundt setningsskader i området er ikke ny. De tre boligene i nummer 25, 27 og 29 ble oppført i perioden 1925-1930. iHarstad kjenner til at én av de andre huseierne i området allerede på 1970-tallet kunne fortelle om omfattende senkninger i terrenget etter at Harstad kommune drev gravearbeid i gaten. Det var drenering av myr som angivelig var årsaken. Krav mot kommunen ble gjort tidlig på 90-tallet. Det siste gravearbeidet stammer fra 2019. Beboere i området sier de merket endringer på tre av eiendommene allerede mens byggegrop var åpen.

Les også

Ole Henning Mathisen om forliket med kommunen: – Uetisk og umoralsk å gå i kamp mot de svakeste

På Åsby går beboerne og venter på avgjørelse om byggingen av XL-Bygg. Kommunen har sagt ja til bygging, men naboene har klaget saken inn til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Før endelig avgjørelse er tatt, er bygget kommet opp. Line Siversten er én av naboene. Hun ser rett inn i vegg etter at næringsbygget kom opp. Alle som har gått en tur i området, skjønner at det må være belastende å ha blitt nærmeste nabo med en vegg som stenger helt for utsikt og lys. Line skriver i et leserinnlegg hos iHarstad at familien for seks år siden søkte kommunen om å bygge carport for å skjerme en begravelsesbil. De fikk nei.

– Dette er virkelig Goliat mot oss små ubetydelige Jeg lurer på hvem som har gitt lov til alt dette, skriver hun, og legger til at som følge av byggearbeidene, er det oppstått skader både på hus og tomt.

Høyres Nina Dons-Hansen sier bygget snart er ferdig, og det ikke er noe å gjøre med det. Men hun mener det blir spennende å se om det kommer krav i forbindelse med forringelse av tomteverdi. Hvem som tar den regninga, gjenstår å se.

Spennende blir det, men for innbyggerne er det et slit å måtte kjempe en kamp som koster tid, krefter og penger. Det er bare å håpe at kommuen ikke kommer i så mange flere situasjoner "som man i ettertid ser skulle vært unngått."

Les også

Sa nei til naboklager på Gangsås: – Spennende å se om det kommer krav