Harstad er en av kommunene der et større antall lærere har vært tatt ut i streik. Reduserte utbetalinger av lærerlønninger betyr oppsamling av midler.

Miljøpartiet De Grønne i Harstad mener at denne situasjonen bør løftes på dagsorden.

– Dette slik at vi sikrer at disse midlene kommer barna og ungdommene våre til gode i etterkant av streiken, sier gruppeleder Kriss Rokkan Iversen.

Gruppelederen tenker å løfte problemstillingen under tirsdagens møte i utvalg for økonomi, klima og miljø – og deretter som interpellasjon under kommunestyremøte 29. september.

– Ønsket er jo å få flest mulig partier med på debatten rundt hva disse midlene brukes på, sier hun.

Psykiske, sosiale og faglige følger

Rokkan Iversen sier videre at det kunne blant annet være relevant å bruke slike ekstraordinære midler til innkjøp av nye lærebøker eller annet skolemateriell, ekstra undervisning, ekstra ressurser knyttet til tilbudet i skolehelsetjenesten eller ekstra aktiviteter som ivaretar det sosiale miljøet blant elevene i grunnskolen.

– Viktigheten av skolen som faglig og sosial arena for barna og ungdommene våre kan ikke undervurderes. Når svært mange unge mennesker i Harstad nå har vært avskåret fra denne arenaen over lang tid, har dette både psykiske, sosiale og faglige følger. Det er alle enige om, uansett hvilke side en ser årsaken til lærerstreiken fra.

Aktivitetstilbud i Tromsø

Fra og med denne uka vil Tromsø kommune stable på beina en rekke aktivitetstilbud på dagtid til streikerammede skoleelever. Dette med de oppsparte lønnskostnadene.

Med det antallet Tromsø-lærere som nå er ute i streik, sparer kommunen nå omtrent 348 000 kroner i lønnskostnader hver eneste dag streiken varer, skriver Nordlys.

Blant annet vil inntil 200 elever på ungdom- og videregåendeskolene fra og med tirsdag komme gratis inn på Tromsøbadet mellom 08.30 og 14.00.

Storelvahallen vil åpne opp, med matservering, for ungdomsskoleelever hver dag fra 08.30 til 16.00, skatehallen åpner tirsdag og tirsdag 13.00-16.00 og det blir gratis skolekino hver ukedag klokken 10.00 og 12.00.

Hvorvidt dette også kan være en løsning for Harstad vil ikke Rokkan Iversen fastslå.

– I utgangspunktet har MDG tenkt at disse pengene kan tilfalle elevene etter streikens slutt, men vi er absolutt åpne for at det kan bli en større samtale rundt hva pengene skal brukes på, sier hun.

Ønsker å øremerke midlene

MDG ønsker gjennom sitt spørsmål til ordføreren svar på hvilket beløp som står per 29. september 2022 frosset etter reduserte lønnsutgifter som en konsekvens av lærerstreiken, og status for disse midlene.

De ønsker også å fremme forslag til to vedtak:

1. Kommunestyret i Harstad ber om at oppsamlede lønnsmidler knyttet til lærerstreiken øremerkes tiltak rettet mot barn og ungdommer i etterkant av streiken.

2. Kommunestyret i Harstad ber kommunedirektøren forberede en sak der egnede tiltak vurderes slik at kommunestyret kan behandle og vedta bruken av de øremerkede midlene.

Les også

– Det er ikke barna som taper på denne streiken, det er fremtiden til hele vårt samfunn