Utrykningspolitiet har hatt laserkontroll i 60-sone i Sollia. Det resulterte i at fire sjåfører ble bøtelagt for for høy fart.

Det var tidligere 70-sone på strekninga, som går fra Tennvassåsen til Åsegarden. Det var høy ulykkesrisiko langs veien, og etter flere års kamp fra flere lokale aktører, ble fartsgrensen brått og uventet satt ned i midten av mars 2022.

Les mer her: