Anbefalingen fra FHI er at alle i alderen 18-44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to. I tillegg tilbys alle over 45 år oppfriskningsdose.

Det er særlig viktig at personer med underliggende sykdommer og tilstander med moderat økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 i alderen 18-44 år, tar oppfriskningsdosen. Dette gjelder også de eldste i denne aldersgruppen og de som har yrkesrelatert eller annen økt eksponering for smitte. Men også alle andre i aldersgruppen 18-44 år kan vaksinere seg hvis de selv ønsker.

FHI anbefaler også gravide i aldersgruppen 18-44 år å ta oppfriskningsdose i andre og tredje trimester, og i første trimester dersom de har annen tilleggsrisiko.

– Kommunene får nå økt fleksibilitet i vaksinasjonen og kan gi vaksine også til personer under 45 år når det har gått 20 uker siden dose 2, dersom de har kapasitet til det. Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Derfor er det viktig at så mange som mulig sier ja til vaksine, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen oppfordrer kommunene at før den tilbyr oppfriskningsdose til personer i alderen 18-44 år, bør den prioritere å gi tredje dose til de over 45 år, risikogrupper for øvrig, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager. Fra Harstad kommune er beskjeden klar:

- I Harstad har vi god kapasitet på vaksinering, så det er bare å bestille time så snart det er gått 20 uker siden dose 2.