347 personer var helt arbeidsledige i midten av desember måned. Siden da har tallet økt med 80 personer i Harstad, melder Nav i en pressemelding tirsdag.

– Det ernormalt flere som registrerer seg som arbeidssøkere i januar enn i desember, blant annet på grunn av kontrakter som går ut ved årsskiftet. I tillegg har skjerpingen av smittevernreglene 4. januar hattbetydning, sier Grete Kristoffersen som er fylkessjef i Nav.

Per 12. januar er det 4.440 helt ledige og 2.297 delvis ledige i Troms og Finnmark. Antallet helt ledige er økt med 0,6 prosent på én måned. Antallet delvis ledige har sunket med 0,4 prosent.

I Harstad har antallet helt ledige økt fra 2,7 til 3,3 prosent. Antall delvis ledige har gått ned fra

Størst økning i ledighet finner vi hovedsakelig innenfor reiseliv og transport, med en økning fra 697 idesember til 896 helt ledige nå. Samtidig går antall delvis ledige i denne bransjen tilbake fra 640 til500 delvis ledige. Dette er forventet da mange som har vært delvis permitterte nå er heltpermitterte som følge av skjerpede koronarestriksjoner. Om lag halvparten av alle de nyearbeidssøkerne den siste uken oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg somarbeidsledig.

– Økningen i antall permitterte er ventet på grunn av nye sentrale smittevernrestriksjoner som særligtreffer utelivsbransjen. Alle som nå har blitt ledige på grunn av permittering oppfordres til å takontakt med oss i NAV for å undersøke mulighetene til kompetanseheving eller fullføring avvideregående skole. I tillegg oppfordrer vi særlig de unge til å ta en prat med dyktigekarriereveiledere i Karriere Troms og Finnmark nå, sier Kristoffersen.

Helt ledige i regionen

Harstad: 3,3 prosent ( + 0,6)

Ibestad: 1,9 prosent (+ 0,4)

Kvæfjord: 2,9 prosent (+ 0,6)

Tjeldsund: 2,1 prosent (+ 0,4)

Delvis ledige i regionen

Harstad: 1,7 prosent (- 0,5)

Ibestad: 1 prosent (- 0,5)

Kvæfjord: 1,7 prosent (- 0,4)

Tjeldsund: 1,2 prosent (- 0,5)