Gå til sidens hovedinnhold

Krever fri fordeling av foreldrepermisjonen: Det er ikke staten som føder barn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet har fremmet et forslag i Stortinget om at det skal bli opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg. Forslaget gjelder også at far på selvstendig grunnlag gis rett til uttak av foreldrepermisjon, samt at det innføres mer fleksibilitet i hvordan uttak av permisjonen gjøres. Fremskrittspartiet mener familiene selv vet best hvor skoen trykker. Vi vil derfor gi dem rom til å styre permisjonen selv, etter familiens behov.

Dagens ordning med foreldrepermisjon har gitt de fleste barn gode muligheter til å bli godt kjent med begge sine foreldre, og å motta god og riktig omsorg i sine første leveår. For alle de familier som omfattes av ordningen, er det verdifullt å kunne tilbringe tid sammen i en viktig tid for barnets sosiale og menneskelige utvikling. Likevel er det slik at dagens ordning ikke fungerer like godt for alle familier, og den er en innblanding i familiens valgfrihet.

Det er ikke staten som føder barn, men foreldre. Derfor er det også foreldrene som må bestemme hvordan barnet skal oppdras og passes, og hvem som skal gjøre det. For Fremskrittspartiet er det viktig å gi foreldrene frihet til å bestemme hvem som skal passe barna, og det bør være opp til det enkelte foreldrepar hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Innlegget fortsetter under bildet

Stortinget vedtok endringer i retten til fødselspermisjonen for et par år siden. Det ble innført en tredjedel til hver av foreldrene og en tredjedel som familien selv kan bestemme over. Altså tvinges familien til et bestemt uttak av hele to tredjedeler av tiden.

Dagens ordning kan i verste fall straffe barnet. Dersom en av foreldrene ikke tar ut full kvote, mister barnet denne tiden med en av sine foreldre. Dette kan virke som et pressmiddel for å tvinge begge foreldre til å være hjemme.

Les også

Terje åpnet nyoppusset butikk på Bysenteret: – Vi har jobbet dag og natt

Fremskrittspartiet er opptatt av fleksibilitet. For noen familier passer det at far er mye hjemme, for andre at mor er hjemme. Derfor burde familiene få velge selv, og det må legges opp til mer fleksibilitet i uttaket av permisjonen. Det bør også inkludere muligheten til at uttaket ikke nødvendigvis må være sammenhengende. I dagens ordning er det slik at far har selvstendig opptjeningsrett, men han har ikke selvstendig uttaksrett. Uttaksrett er knyttet opp til mors aktivitet. Dette ønsker Fremskrittspartiet å gjøre noe med. Dette er likestilling i praksis.

Målet må hele tiden være å gi barnet tid sammen med sine foreldre, noe som sikres gjennom å gi familien full frihet til å fordele foreldrepermisjonen seg imellom. Vi har tro på begge foreldre, og tro på at familien kan ta gode valg uten at offentlige regler forteller dem hva som er riktig.

Les også

Stort flertall for å sikre bredbånd til enda flere i Harstad