Gå til sidens hovedinnhold

Kriss mener det er feil at MDG ikke bryr seg om trafikksikkerhet: – Det faller på sin egen urimelighet

MDGs lovnad om en omkamp rundt nasjonal transportplan og Hålogalandsveien fikk Arbeiderpartipolitikeren til å reagere.

Tirsdag uttalte tredjekandidat Tom-Einar Karlsen for Troms Arbeiderparti at han støtter Miljøpartiet de grønne (MDG) i spørsmålet rundt Nord-Norgebanen. Men han etterlyste også en bredere forståelse rundt viktigheten av samhandlingen mellom vei og jernbane.

– Det virker som om MDG ikke ser sammenhengene her. Legger vi kartet foran oss og tegner inn Hålogalandsveien kontra Nord-Norgebanen ser vi at den ene ikke erstatter den andre. Vi må ha en forbindelse mellom fiskemottakene og til Nord-Norgebanen. Turistene fra banen må også komme seg utover for å oppleve Lofoten og Vesterålen. Den ene trenger den andre, sa Karlsen til iHarstad.

Onsdag ønsker nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen å svare på Karlsens kritikk.

– Hålogalandsveien er i konkurranse med tanken om å få en sidearm av Nord-Norgebanen som går helt til Lofoten og Vesterålen. Det stemte også Arbeiderpartiet for da Harstad kommunestyre gjennom høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratet la fram et ønske om å få sidearmen hele veien til Sortland utredet. Noe som vil være et smart grep hvis man nettopp vil få utløst potensialet for å transportere sjømat utslippsfritt til markedet i Europa, sier nestlederen.

Rokkan Iversen lurer på om det er sånn at Arbeiderpartiet ikke lengre står ved ønsket om å få en smart utbygging til Nord-Norgebanen, som etter hennes syn, både kan frakte fisk ut fra og turister inn til Lofoten og Vesterålen.

Les også

Tom-Einar ut mot MDG: – Dette handler om sikkerhet

Har satt av 30 milliarder kroner

Kriss forteller at Arbeiderpartiet stemte for stortingets prinsippvedtak, der de ba regjeringen om å realisere Nord-Norgebanen. I sitt partiprogram sier MDG at de skal bygge Nord-Norgebanen og partiet stemte også også for prinsippvedtaket på stortinget.

– MDG driver ikke med symbolpolitikk. Når vi har sagt at vi skal bygge Nord-Norgebanen fordi dette er et av de viktigste nasjonale samferdselsprosjektene i vår tid, så er vi også villige til å gjøre de harde prioriteringene det krever. Alle, både stortinget og regjeringen, har omtrent samme pott tilgjengelig i Nasjonal transportplan. For å få til det løftet på jernbane som vi ønsker – der må andre gjerne ha andre meninger – gjør vi det som vi mener er nødvendig, altså å flytte kapital fra kapasitetsøkende veiprosjekter til jernbane, sier Rokkan Iversen.

Det MDG har gjort i sitt alternativ til Nasjonal transportplan er å sette av 30 milliarder kroner til første byggetrinn av Nord-Norgebanen, samt 3,3 milliarder kroner til elektrifisering av Nordlandsbanen.

– Det er penger vi både har flyttet innenfor regionen, men også over 10 milliarder kroner vi har hentet fra planlagte motorveiprosjekter i sør.

– Jeg har jo lyst til å utfordre Karlsen og AP på hvordan de har tenkt å gå fra ord til handling i spørsmålet om realiseringen av Nord-Norgebanen. Hvor har de tenkt å hente pengene fra – og kan de garantere at de vil legge penger på bordet allerede i første statsbudsjett hvis de får makten i september?

Les også

Vil stanse byggingen av Hålogalandsveien: – En kan ikke få alt man vil ha

Har fokus på sikkerheten

Noe Karlsen reagerte mest på var det han mente er mangel på sikkerhetsfokus fra MDG. Da spesielt med tanke på tungtransport som kjører på disse strekningene.

– Dersom Nord-Norgebanen forhåpentligvis blir en realitet vil det være årevis til denne kan kjøre sin første tur. Frem til da vil Hålogalandsveien både skape et dimensjonert veinett for tungtrafikken som frakter verdiskapingen vår til markedet, samt lagt en glimrende infrastruktur klar for når banen endelig er klar, sier Karlsen.

Kriss blir ganske oppgitt av å møtes med at de ikke er opptatt av sikkerheten til dem som ferdes på veiene.

– I MDGs alternative nasjonale transportplan, har vi satt av over 60 milliarder kroner til nettopp vedlikehold og oppgradering av fylkesveiene, som er 11 milliarder mer enn regjeringen, nettopp fordi vi er opptatt av at folk skal ha trygge og gode veier der de bor.

– Karlsens argumentasjon faller derfor på sin egen urimelighet, f or vi er helt enige i at trafikksikkerhet til folk langs veiene i denne regionen må ha høyeste prioritert. Men det er et veldig langt spenn mellom potetland på fylkesveien til autostrada. Hålogalandsveien er et stort veiprosjekt. Det er ikke kun snakk om oppgradering og vedlikehold.

Les også

Tok bunntenning etter spørsmål om mistillit mot Hugo Thode Hansen: – Han er blant de beste i landet

Mange hensyn

Hun mener det er mange målrettede og effektive trafikksikkerhetsvedtak som kan gjøres for å løse utfordringene i den tiden det vil ta å realisere Nord-Norgebanen og sidearmen til Sortland, og det til en lavere sum.

– Jeg tror man kan være enig i at tungtransport er en av hovedutfordringene. Så kan jeg være enig i at på kort sikt, hvis man ikke hadde hatt andre alternativer som jernbane, kunne det å bygge en større dimensjonert vei være en god løsning for de utfordringene. Men når vi skal bygge en samferdselsmodell for Nord-Norge i fremtiden må modellen vi velger løse mange ulike utfordringer på én og samme tid. Med blikket framover, gjelder dette både både trafikksikkerhet ved å flytte gods fra vei til bane, klimagassutslipp, tilpasninger knyttet til risikoen for ras og skred som kommer med klimaendringene, og, ikke minst, trygge rammevilkår for næringslivet når det kommer til å fortsatt kunne holde på markedsandelene i det europeiske markedet når EU innfører C02-toll på importvarer.

– Så det er mange hensyn som må ses samlet. Og skal vi få på plass den beste helhetlige løsningen, mener jeg at jernbane må komme først, forteller Rokkan Iversen som er redd for at Hålogalandsveien låser den fremtidige samferdselsstrukturen i regionen til vei.

Må være realistiske

Rokkan Iversen tror at MDG og Arbeiderpartiet er enige i mange av målene, men uenig i hvilke løsninger og i hvilken rekkefølge alt skal gjøres.

– Jeg har veldig liten tro på at vi kommer til å få i pose og sekk, så det handler om prioriteringer vi skal gjøre nå som er veldig avgjørende for hvilken samferdselsstruktur vi skal ha i fremtiden. For jeg tviler svært på at vi vil få både store veiutbygginger og så en jernbane ved siden av.

– Jeg klarer ikke å se for meg både veiutbygging og å skulle ha en jernbane parallelt. Jeg tror aldri det har vært et tidspunkt i historien der det har vært mindre klokt å låse fremtidens samferdselsmodell i Nord-Norge til vei.

Les også

Kristian har kjempet for sikkerheten på Kilhusveien i flere år: – Føler ikke vi ble hørt