Rokkan Iversen ble valgt som varamedlem til kommunestyret ved kommunevalget 2019. Den senere tid har hun rykket opp som fast medlem grunnet endringer i og utenfor MDGs kommunestyregruppe.

Begrunnelsen for søknaden at vervet som kommunestyremedlem vanskelig kan kombineres med vervet som nestleder for MDG på nasjonalt nivå.

Kommunedirektørens tilrådning er at kommunestyret 9. desember innvilger midlertidig fritak for Kriss Rokken Iversen (MDG) som medlem av kommunestyret og andre kommunale verv fra til 31. mai 2022.