Fylkeskommunen har gjort harde prioriteringer denne sesongen for å rette fokus mot å øke vegstandarden. Årets asfaltbudsjett er rekordstort og det gir vegene i fylket ekstra mange meter nytt vegdekke.

– Vi jobber hardt og målrettet for å få økt standarden på vegnettet i fylket. Godt vegdekke med fersk asfalt er en stor del av det. Det er godt at vi i år slår tidligere rekorder med 300 millioner kr til asfalt mot, 130 millioner i 2020 og 201 millioner i 2019 (Troms og Finnmark til sammen), sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i en pressemelding.

– Må opp i Stortinget

Både Aunfjellet og Kvæfjordeidet får etterlengtet asfalt i år, i resten av Sør-Troms vil også høste av årets asfaltbudsjett (se full oversikt nederst i artikkelen).

– Vi er glad for hver meter vi kan dekke og vil fortsette jobben med å ta igjen det etterslepet vi har – innenfor de rammene vi får. Dette handler mye om å kunne ta vare på den infrastrukturen vi har, og ikke bare snakke om å bygge nytt, sier Hansen.

Tredjekandidat Tom Einar Karlsen for Troms Arbeiderparti gleder seg over nyheten, men håper dette er starten på en ny fremtid for fylkesveiene. Nå ønsker han å få Stortinget på banen.

– ­Jeg er glad for at fylkeskommunen finner plass til dette, men om vi skal få fylkesveiene opp på en akseptabel standard må det nok skje noe i Stortinget også. Fylkesveien seiler opp til å bli en valgkampsak og vi må få til noe ekstraordinært for å virkelig få behandlet etterslepet, sier Karlsen.

Han viser til Arbeiderpartiets vedtak fra årets landsmøte hvor partiet vedtok et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene.

– Fylkeskommunene skal settes i stand til å ruste opp fylkesveinettet. Vi vil gjennomgå garantiinstituttet for bygging av vei for å sikre en rimelig fordeling av ansvar og risiko mellom nasjonale og lokale myndigheter.

Arbeiderpartiet ønsker å vedta en helhetlig og forpliktende plan for fylkesveiene. Dette innebærer både å redusere vedlikeholdsetterslepet samt skredsikring av alle utsatte strekninger.

Karlsen sier videre at frakt av varer fra sjømatnæringen og andre nordlige næringer hindres av flaskehalser i transporten. Arbeiderpartiet vil fjerne disse flaskehalsene og øke fremkommeligheten for næringstransporten og befolkningen.

­– Dette innebærer særlig en opprustning av fiskerihavnene og et særskilt krafttak for fylkesveiene, for å sikre trygg og effektiv transport fra kyst til marked.

Disse strekningene får ny asfalt:

Sør-Troms

Følgende strekninger er prioritert i 2021:

Fv 825 Finnevika - Straumsnes, 14700 m (opsjon på deler av strekning).

Fv 84 Fossbakken - Sjøvegan, 7800 m.

Fv 849 Strand - Borkenes, 1 300 m.

Fv 850 Drøsshågen - Gåre, 6 000 m.

Fv 7740 Mikjelneset - Trastad, 3 800 m.

Fv 7742 Aunfjellet - Ytre Aun, 3 100 m.

Fv 8290 Botnelva - Furruheimen, 3 100m (opsjon).

Fv 8670 X KV Haganveien - Ervik, 1 900 m.

Midt-Troms og Tromsøregionen

Grusvegen til Altevann får ny asfalt sammen med en rekke andre strekninger.

Følgende strekninger er prioritert i 2021:

Fv 86 Andselv - Ballesvika, 8900 m (opsjon på deler av strekning).

Fv 858 Mallangseidet - Kobbervågneset, 11 00 m (opsjon på deler av strekning).

Fv 861 Hannes - Stønnesbotn X 862, 17000 m (2022).

Fv 862 Tromsø by, 5 000 m.

Fv 862 Mefjordbotn-eidet - Starumsbotn X86, 27 800 m (2021/2022).

Fv 7770 Finnvik X863 - Sørskaret Ø, 4 700 m.

Fv 7764 Larseng - Straumsbukta V, 7 500 m (opsjon).

Fv 7776 Sørhellneset X863 - Rakknes, 7 300 m.

Fv 7886 Huselv XF274 - Husøy molo, 7 000 m.

Fv 7898 Rennelv XE8 - Motbakkan, 3 800 m (opsjon).

Fv 8470 Inseth - Strømsmo, 15 400 m.

Nord-Troms

Endelig var det befolkninga på Indre Storvik sin tur, de har ventet lenge.

Følgende strekninger er prioritert i 2021:

Fv 868 Pollfjelltunnelen.

Fv 866 Ytre Bakkeby - Skjervøy sentrum, 8 700 m.

Fv 7920 Lyngseidet X91 - X Vardoveien, 4 000 m.

Fv 7936 Kåfjorddalen, 2 100 m (opsjon).

Fv 7950 Tretten XE6 - Indre Storvik, 16 500 m.

Finnmark

Her får Nasjonal turistveg til Hamningberg og Nordkinn et skikkelig løft.

Følgende strekninger er prioritert i 2021:

Fv 98 Smalfjord XE75, ARM - Smalfjord kai, 1 100 m.

Fv 890 Tana bru, øst - Rødbergnes, 7 800 m.

Fv 891 Aneelva bru - Båtsfjord, 2 800 m.

Fv 895 Skiippagurra X E6 - Gullfjell, 7 500 m.

Fv 8080 Rustfjelbma X 98 - Lagnes, 5 400 m (opsjon).

Fv 8100 Smelror - Vardø/Båtsfjord, 4 800 m.

Fv 8094 Mehamnelv bru - Kjøllefjord, m. 23 000 m.

Les også

Det grønne høyhuset: – Det er som vår egen lille suite