Gå til sidens hovedinnhold

Kulturdepartementet deler ut 14,5 millioner kroner. Harstad kommune er en av mottakerne

36 prosjekter får støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2021.

– Dette er midler som er viktige for utvikling og kompetanseheving av universell utforming på en rekke områder. Det er positivt at mange kommuner får økonomisk støtte til å forberede oppgradering av blant annet skoler til universell utforming, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

Harstad kommune får 150.000 kroner til kompetanseheving innen universell utforming og tilrettelegging.

– Kommunen ønsker å styrke den tverrfaglige og tverrsektorielle kompetansen knyttet til universell utforming og tilrettelegging, med spesielt fokus på kommunens grunnskoler. Prosjektet søkes å være kommunens innledende arbeid i forkant av systematisk kartlegging av status på kommunens grunnskolebygg og uteareal, står det på Barne-, ungdoms- og familiedirektorarets hjemmeside.

Les også

Julie (24) fra Harstad fikk jobben som 31 søkere ønsket seg: – Jeg måtte bare slå til

Økt bruk av digitale verktøy

I 2021 får 36 ulike prosjekter støtte fra tilskuddsordningen som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoraret på vegne av Kulturdepartementet. I tillegg til de 11 kommunene som få støtte til kartlegging og tidlig prosjektering av oppgradering til universell gi det støtte til prosjekter innen blant annet kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering, bygningsteknikk og utdanning.

Koronapandemien har økt bruken av digitale verktøy for fjernundervisning og læring. Det er gitt støtte til flere prosjekter som vil se nærmere på erfaringene med disse verktøyene, og hvordan de eventuelt kan bidra til læring for alle elever og studenter.

– Pandemien har vist hvor viktig det er at digitale verktøy er universelt utformet slik at alle kan bruke dem i utdanning, arbeid og dagligliv, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Les også

Vizuelli: – Vi er i gang med å se om vi klarer å etablere noe nytt på tuftene av det gamle