Kjære alle sammen,

1. mai er en dag for å feire arbeidernes kamp for rettferdighet og likestilling. Samtidig er det også en dag for å reflektere over hva vi kan gjøre for å skape en mer fredelig og rettferdig verden.

I dagens verden er det dessverre fortsatt mange kriger som pågår. Mange mennesker lider og mister livet. Den pågående krigen i Ukraina har forårsaket store ødeleggelser og lidelser. Den har snudd hodet på livene til millioner av mennesker.

Før krigen hadde ukrainere jobb i ulike sektorer, inkludert industri, landbruk, helsevesen, utdanning og med mer. Imidlertid har krigen ført til store økonomiske utfordringer og tap av arbeidsplasser. Det er verst i områder som er berørt av krigshandlingene. 4,9 millioner internt fordrevne personer har mistet jobbene sine. De har måttet forlate hjemmene sine for å finne trygghet i andre deler av Ukraina.

I tillegg har over åtte millioner ukrainere flyktet fra krigen og søkt tilflukt i Norge og andre land. Disse menneskene kom hit i håp om å finne trygghet og en ny start for seg selv og deres familier. De står overfor utfordringer med å tilpasse seg et nytt land og et nytt arbeidsmarked. Noen av dem møter språklige, kulturelle og juridiske barrierer.

Mennesker, uavhengig av deres nasjonalitet eller opprinnelse, fortjener likebehandling og rettferdige arbeidsforhold. La oss støtte ukrainere. La oss skape et inkluderende samfunn som beskytter og fremmer rettighetene til alle.

Også må vi ikke glemme barna og unge i kampen for rettferdighet og likestilling. Det er ikke bare voksne som lider av krigen. Barn og ungdom i Ukraina har ikke lenger tilgang til utdanning på samme måte, som de hadde før. Krigen har påvirket landets utdanningssystem og tilgjengeligheten for studenter. Krigen førte til alvorlige ødeleggelser av infrastruktur, inkludert skoler og universiteter. Tusenvis av mennesker, inkludert studenter og lærere, ble tvunget til å flykte fra krigssonene. Mange skoler og universiteter måtte midlertidig stenge eller operere under ekstremt vanskelige forhold. Det har allerede kommet rundt 15.000 barn og ungdom fra Ukraina til Norge, og det vil komme flere.

Flyktningene fra Ukraina integreres til tross for at de uansett skal dra hjem. Vi må se på dette som sosial overføring. Når de en gang kommer hjem igjen, kan de bruke kunnskapen og verdiene de har blitt kjent med her, til å bygge opp landet sitt.

La oss bruke denne 1. mai til å vise solidaritet med ukrainere som fortsatt er i Ukraina, og de som har flyktet til Norge og andre land. La oss stå sammen i kampen for frihet og verdighet for alle.

Det er ikke bare de direkte ofrene for krigen som lider. Vi vet at krig også fører til økt fattigdom, arbeidsledighet og økonomiske vanskeligheter for mange mennesker. Derfor er det så viktig at vi jobber for å skape en mer fredelig og rettferdig verden. Det er viktig at vi alle tar ansvar for å stoppe denne krigen. Vi må jobbe for å få regjeringen til å hjelpe Ukraina enda mer. Vi må også støtte de organisasjonene som jobber for å hjelpe ofrene av krigen.

La oss minnes dem som kjemper for en bedre verden. La oss minnes dem som gjør alt for å skape en fremtid der alle mennesker kan leve i fred og frihet.

Слава Україні! (Slava Ukraini!)

God 1. mai!