Fordelingen fra Havbruksfondet er klart for 2021. Harstad får 10,6 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn tidligere år, mye pga den nye fordeligsnøkkelen basert på biomassse.

Det har vært sagt og vedtatt i kommunestyret at minst 50% av fondet skal tilfalle de områder som er belastet med oppdrett. Dvs Kasfjord/Aune og øyriket.

Det har vært full fart på utbygging av fiberbredbånd i disse områdene de siste årene, takket være posisjonen i kommunestyret. Bruk av tidligere tildelinger fra havbruksfondet kan derfor forsvares til utbygging av samfunnsnyttig infrastruktur som bla bredbånd.

Nå er det på tide å satse på næringsutvikling og bolyst i øyriket.

Sp/Ap-regjeringen vil gjøre det billigere å reise med ferge. Og fergeforbindelsen mellom Bjarkøy/Harstad og Skrolsvik (Senja) starter opp igjen neste sommer. Det er positive signaler for en større reiselivs- og næringssatsing i øyriket. Nå må kommunen følge opp.

Øyriket besitter en unik natur, med høye fjell, flott skjærgård og tilrettelagte turstier, rikt kulturliv og en unik historie - som strekker seg fra vikingtiden frem til i dag.

Flere produsenter av lokalmat, spesielt på Sandsøy og Grøtavær, har visst at det går ann både å produsere og selge fantastiske produkter med opprinnelse fra øyriket, og å skape levedyktige arbeidsplasser.

Øyriket må bli et merkevare for kommunen. Ikke bare et geografisk område, men et produkt som inneholder opplevelser, kultur, historie, natur og mat.

Start med å etablere et Øyriket utviklingslag, med en prosjektlederstilling over 3 år. Dette vil uten tvil gi direkte avkastning med tanke på økt bosetting, næringsutvikling og besøkstall i øyriket.

Etter min mening må havbruksfondet brukes målrettet de neste årene for å skape vekst i øyriket. Mer enn 50% av fondet må derfor de neste årene avsettes til utvikling av øyriket som en merkevare for kommunen.