Det har torsdag vært et trafikkuhell i området Forfjorden. Det er er snakk om utforkjøring med lastebil. Tre personer er involvert og alle skal være ute av bilen, lød første melding fra politiet.

Klokken 11.55 snakker vi med Magne Brunes i 110-sentralen. Han forteller at kjøretøyet det gjelder er en lastebil – og at den har veltet utenfor veien.

– De tre personene som var med skal ikke være alvorlig skadd, sier han.

Lastebilen skal være helt av veien. Brunes varsler imidlertid at veien kan være helt sperret til tider mens nødetatene jobber på stedet.

– Det er også skade på veien, så det kan være at bare ett kjørefelt blir åpent etter at området ellers er klart. Vegvesenet må få sett på veien, sier Brunes.

Brannvesenet har sendt to kommandobiler pluss hovedbrannbil nord fra Sortland.

Forfjorden er nord på Hinnøya. Det er her grensa går mellom Sortland kommune og Andøy kommune. Statens vegvesen plasserer uhellet på Myran, på Andøy-sida av kommunegrensa, og advarer om redusert framkommelighet.