Ved utgangen av juli er det 2981 helt ledige og 1783 delvis ledige i Troms og Finnmark. Dette gir en ledighet på henholdsvis 2,3 prosent og 1,4 prosent. Situasjonen i Troms og Finnmark er fortsatt langt bedre enn i landet for øvrig hvor 3,1 prosent er helt ledige og 1,7 prosent er delvis ledige, skriver NAV i en pressemelding.

I Harstad er det 260 personer som er helt ledige. Dette er en endring på 200 færre sammenliknet med i fjor. Fra juni til juli har 233 flere blitt helt ledige i fylket, men 572 av de delvis ledige har kommet i arbeid.

– Det er gledelig å se at arbeidsledigheten totalt sett fortsetter å gå ned i Troms og Finnmark. Selv om vi ser en økning i helt ledige, veies den opp av en betydelig nedgang i delvis ledige. I tråd med at samfunnet både nasjonalt og internasjonalt gradvis nå åpner opp, regner vi med at andelen helt ledige også fortsetter nedover slik trenden har vært de siste månedene, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms og Finnmark.

Se oversikt over Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund og Ibestad lengre ned i saken.

– Bekymret

En stadig større andel av de som er uten jobb i dag er langtidsledige. 1 179 personer, tilsvarende 39,6 prosent av de helt ledige har vært uten arbeid i ett år eller mer.

– Vi er bekymret for den stadig økende andelen langtidsledige. Vi vet at jo lenger man står utenfor arbeidslivet, jo høyere er terskelen for å komme tilbake. Vi oppfordrer alle som nå er ledige til å bruke tiden godt til å heve egen kompetanse slik at man er godt rustet for arbeidslivet som nå tar seg opp igjen. Samtidig appellerer vi til arbeidsgiverne om å tenke utradisjonelt når de rekrutterer, slik at de som nå står utenfor arbeidslivet kan ta del i det, sier Kristoffersen.


Helt ledige Arbeidssøkere på tiltak Registrerte ledige stillinger
Harstad 260 62 133
Kvæfjord 23 12 9
Ibestad 11 * 6
Tjeldsund 39 17 22

NAV og Arctic Race of Norway samarbeider for økt inkludering

Første uken i august går Arctic Race of Norway av stabelen. Fra i år er NAV samfunnspartner til arrangementet og vil delta aktivt under hele rittet med budskapet om at «Arbeid gir muligheter!»

– Ved å ta en aktiv rolle i Arctic Race of Norway sitt partnernettverk og være synlig og til stede under selve arrangementet, vil vi motivere arbeidsgivere til å inkludere og rekruttere mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet – i samarbeid med oss i NAV. Vi vil få frem at arbeid gir muligheter for den som står utenfor arbeidslivet, for arbeidsgiver og for samfunnet – både menneskelig og økonomisk. Vi vil vise frem verktøykassa som vi har i NAV, hvor man som arbeidsgiver kan få støtte dersom man velger å ansette utradisjonelt. Slik vil vi ufarliggjøre inkludering i arbeidslivet, avslutter Kristoffersen.

Rittet starter i Tromsø 5. august, fortsetter til Nordkjosbotn, Storfjord og Finland 6. august, deretter Senja og Målselv 7. august før målgang er i Harstad via Gratangen 8. august. Rytterne i årets Arctic Race of Norway skal dermed sykle gjennom områdene til syv av våre NAV-kontor i Nord-Norge, hvor mer enn 60 av våre engasjerte ledere og medarbeidere vil være til stede og spre NAVs budskap om at «Arbeid gir muligheter!».