Per Erik jobber i dag som politiinspektør i Nordland politidistrikt hvor han er driftsenhetsleder for Lofoten og Vesterålen. Per Erik starter i Nordlaks etter sommeren. 

Per Erik Hagen er hadselværing og bor på Stokmarknes sammen med sin kone og to barn. Han har vært hele sin karriere i politiet i ulike lederstillinger. Selv om Per Erik som hadselværing er kjent med Nordlaks fra utsiden, så var spranget over til det private næringslivet likevel stort etter mer enn 20 år som leder i politiet, skriver Nordlaks i en pressemelding.

– Jeg har hatt det veldig bra i politiet sammen med utrolig flinke og dedikerte medarbeidere. Samholdet, kulturen og identiteten man knytter til jobben i politiet stikker dypt. Dette har vært en del av meg i over 20 år, og er ikke noe man gir lett slipp på. Men timingen for et skifte er bra for min del. Det var en utrolig spennende og sjelden mulighet som dukket opp i Nordlaks. Jeg gikk noen runder med meg selv der jeg tenkte at man helst skal utfordre seg selv og våge noe. Da Nordlaks tilbudte meg stillingen så var det rett for meg. Om jeg noen gang skulle gi slipp på uniformen – så var det nå, sier Per Erik Hagen.

Per Erik har sin utdannelse fra Politihøgskolen hvor han i tillegg til politiutdannelsen har videreutdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling. Han har også en mastergrad (MBA) i økonomi og ledelse fra Nord universitet.

– Nordlaks er en betydelig aktør i samfunnet lokalt, og man har jo sett den utviklingen og veksten som selskapet har hatt. Det imponerer, og det motiverer meg å skulle bli en del av. Jeg har ingen erfaring fra sjømatbransjen. Men fagfolk er fagfolk, og Nordlaks har mange nok som kan havbruk. Min rolle som HR-sjef blir å ha søkelys på en del av de samme tingene som vi har jobbet med i politiet; som organisasjonsutvikling, personalledelse og lederutvikling. Nå gleder jeg meg veldig til å komme på plass, til å bli kjent med folkene i Nordlaks og finne ut hvordan organisasjonen er skrudd sammen og hvordan ting er. Det blir jobb nummer én, og så skal vi sammen finne måter å utvikle oss på, sier Hagen i pressemeldingen.

Nordlaks hadde over 500 fast ansatte ved utløpet av fjoråret. Det er 122 flere faste ansatte sammenlignet med 2018. Medregnet vikarer, engasjementer, lærlinger og innleide så var det over 700 sysselsatte i selskapet i løpet av fjoråret.