Lekebjørn som leker på Ottar Håløygs plass i Harstad sentrum er Lillian Sharma, landskapsarkitekten som jobber med byutvikling i Harstad kommune. Hun har gått i bresjen både for denne lekeplassen og skøytebanen i Generalhagen.

Sharma studerte interiørarkitektur og møbeldesign på Kunst- og designhøgskolen i Bergen da interessen for uterom først ble vakt. Etter fullførte studier, landet hun først jobben som leder for Barnas byrom i Bergen kommune.

– Noe av det største vi har oppnådd siden jeg kom opp hit, er at jeg føler at debatten har snudd fra en negativ måte å omtale byen på, til at folk at har begynt å bli mer stolte og forventningsfulle. Vi føler alle at nå skjer det ting. Hele innstillingen til harstadværingene er mer positiv. Jeg merker at det er flere som har troa på sentrum. Vi har fått en ny glød, og det er veldig gøy å jobbe når klimaet er slik, sa Sharma i et intervju med iHarstad sommeren 2020.

Det kom en drøss med forslag på hvem Lekebjørn var, og de aller fleste tippet riktig.

Her kan du alle episodene av Masken som er lagt ut til nå