Så er desember 2021 over og jeg får nå se resultatet av min strømsparing i den måneden av året hvor nordmenn bruker mest strøm.

Hvorfor denne problemstillingen?

Fordi media svømmer over av strøm spare-tips og anbefalinger, og fordi jeg ved en tilfeldighet oppdaget at HLK-nett, som leier ut strøm-nett til meg og har monopol på nettutleie i området, er selskapet MOT strømmen!

Dere snikinnførte allerede for ett år siden en nettleiemodell som både Regjering og Storting har frarådet innført med det første, da det viser seg at modellen straffer småforbrukerne og belønner de som bruker mye strøm.

Og det strider MOT sin hensikt da vi alle har forstått at vi må sette inn sparetiltak, dele forbruket vårt gjennom døgnet, slik at nettet ikke skal bli overbelastet når alle kommer hjem fra jobb, hiver bilen på lading (kanskje to biler også), inn med unger, bikkja, katten og de ekstra ungene du fikk med deg fra SFO i farten, alle våte klær i maskinen, varmen økes, middagen på bordet, lys og skjermer i alle rom slåes på, da kan nettet fort bli overbelastet.

Kort om meg, som forbruker

Jeg har voksne barn. Jeg eier min egen bolig på ca 130 kvadratmeter (med lån). Jeg har det de engang kalte for «ung Ufør», litt mer enn minstepensjonen utbetalt. Min restarbeidsevne er liten, og jeg bor sammen med min mann, som har enda mindre utbetalt enn meg.

Så til mitt lille eksperiment:

Hvordan få redusert både strømforbruk, og fordele min belastning på kraftnettet?

Jeg har vasket klær to ganger i desember, varmepumpen avslått det meste av døgnet og heller fyre med ved. Dusje har vi gjort andre steder så vi har brukt minimalt med varmt vann. Middag har jeg laget 3-4 ganger gjennom hele måneden og oppvaskmaskinen har jeg kjørt på natten, da jeg allikevel er natteravn. Varmekablene på badet mitt ble senket ned til ca 19 grader. Ikke har vi el-bil og jeg stengte av en hel etasje. Og jeg har fulgt sånn med på appen til Polarkraft at mine øyne til tider har gått i kryss. Jeg er blant de som må ha alt med teskje for å forstå. Og matematikk/tallforståelse er absolutt ikke min sterke side.

Resultat

Fra november til desember klarte jeg med mine tiltak å redusere forbruket mitt fra 1972kwttil 1803kwt, ikke mye. Klarte å få vårt dagsforbuk helt ned til 37kwt, timeforbruket klarte jeg å få under 1kwt, alt dette uten å slå av sikringer, men ligger jevnt under 4.3 kilowatt i timen.

Så ser jeg etter hvilken dag og klokkeslett hadde jeg høyeste forbruk?

Da finner jeg en dag og ett klokkeslett som skiller seg ut. Der står det at HLK har målt timeforbruk denne ene timen til så mye som 5,48 kwt, så min nettleie skal da regnes ut, ut fra dette tallet, som min måler har registrert en dag da huset mitt var tomt.

Hva gjorde jeg da, denne ene timen, denne ene dagen blir mitt neste spørsmål.

Vet du hva HLK-nett!

Vi var ikke hjemme da, huset sto tomt, varmepumpe og varmeovner/kabler osv., alt var slått ned til ett minimum. Ikke hadde det vært strømbrudd her heller, som dere har prøvd å forklare andre med. Hva kunne dette vært?

Min konklusjon

Jeg taper økonomisk på denne måten å regne nettleia på, og vi er mange som gjør det, for meg utgjør ikke dette så mye i kroner og ører, nå, men for min venninne med 30kvadrat, min eks-svigermor, med minstepensjonen, bor i blokk, naboen som også har minstepensjonen, men han har nedbetalt egen bolig han bor i, bruker strøm for kanskje hundrelappen pr måned, men så må han betale nettleie, for nettet han en gang var med å bygge, på kanskje 4-6 ganger kraftprisen, hvor er fornuften i dette?

Og å innføre dette, rakt imot det både vår Regjering og vårt Storting har anbefalt, det kaller jeg rett og slett for frekt!

Kjære HLK-nett

Jeg har brukt en måned på å sette meg inn i det dere har gjort mot deres ca 42.000 abonnenter, jeg har hørt på argumenter for og imot denne nettleiemodellen og jeg har lest, ja, jeg startet også en facebook-gruppe der vi faktisk er nesten 600medlemmer allerede, og det JEG forstår NÅ, er at HLK-nett nå raner de av deres forbrukere som har aller minst fra før, og så tåkelegger dere med tall.

Min reaksjon har nå vært å bytte fra Polarkraft til ett annet selskap, jeg må fortsatt betale nettleie til dere, men jeg tenker at er vi mange nok som bytter, kanskje dere forstår hvor mange som er uenige i dette.

Dere sier på deres hjemmeside at dere har hørt fra fornøyde kunder, vel, nå hører dere fra oss som er misfornøyde!

Jeg, og mange med meg, er kraftig provosert av det som skjer nå hos hlk-nett, og vi som forbrukere aksepterer ikke å bli overkjørt av dere, all den tid dere har monopol på utleie av kraftnett og vi lurer på om HLK-nett kan gi oss noen svar.