I 2017/18 lanserte daværende helseminister Bent Høie kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» - med fokus blant annet på aktivitet, fellesskap og kosthold som det viktigste. Reformen skal gå til 2023, og kommunene skal stå ansvarlig, men staten stiller med midler til å søke på, blant annet til å gjenåpne kjøkkentilbudet på sykehjem og bosentre.

Harstad kommunestyre fikk i sitt møte forleden (vi skriver nå 2022!) forelagt en strategi for hvordan nyttiggjøre seg reformen.

Den ble banket gjennom uten debatt, kun noen velmente utsagn, som at kommunen har livsgledehjem og trygge lokalsamfunn å støtte seg på.

Det er å misforstå reformen.

Jeg har lest dokumentet representantene fikk seg forelagt, og la meg bare konstatere: Jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg og mine eldre venner skal kunne nyttiggjøre oss reformen slik at vi kan «leve hele livet» - eller få en bedre livskvalitet, få tilrettelagt aktivitet, møteplasser, få opplevelser, klare hverdagen lenger i egen bolig osv. osv. Og jeg lurer på om kommunestyret selv ble så mye klokere av de 3-4 sidene uten et eneste konkret tiltak nevnt!

Hvis ikke, vil jeg anbefale å google på nettet om temaet så vil de få utallige beskrivelser på hvordan mange kommuner har tatt reformen på alvor og gjennomført mange flotte tiltak til nytte og glede for kommunens eldste.

Blant annet innføring av kjøkken, opplæring i data, møteplasser/seniorsentre, kurs, trening, kosthold osv.

Kanskje det første kommunen bør gjøre for å få tatt igjen de tapte 3-4 år, er å utpeke en prosjektleder, som på lik linje med landskapsarkitekten kan ta imot og fremme ideer, søke finansiering, stå ansvarlig for gjennomføring. Uten det er jeg redd mye koker bort i mye ord og mange planer som blir liggende uten realisering - her har kommunen dessverre mange eksempler.

Derfor - det haster! Neste år skriver vi 2023!