Gå til sidens hovedinnhold

Likestilling; så nært og allikevel så langt unna

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen! 8. mars er en viktig markeringsdag der kvinners situasjon og posisjon i Norge og ellers i verden settes i fokus. Høyre er et parti som jobber for kvinners rett til å leve frie liv. Valgfrihet er viktig, og vi jobber for at kvinner tar bevisste valg som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden og sin egen framtid. Høyre vil løfte fram en bredde av rollemodeller og gjøre flere kvinner synlige både innen offentlig/kommunal sektor, i næringslivet og i politikken.

Alle i Norge skal ha frihet til å bestemme over sine egne liv, derfor har Høyre i regjering satt i gang en stor kampanje mot negativ sosial kontroll. Vi har vedtatt utarbeidelse av en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æres-relatert vold. Planen skal være ferdig innen 2021 og skal gjelde i fire år.

For å bidra til økonomisk likhet, har Høyre endret arbeidsmiljøloven både for å sikre likelønn og heltidsstillinger. Det dreier seg også om å hjelpe kvinner til å ta bevisste valg. DNB’s kampanje #huninvesterer har vist at det fungerer å jobbe med bevisstgjøring. Gjennom å øke bevisstheten hos kvinner om langsiktig sparing, opplevde de for første gang i historien at det var flere nye kvinnelige fondskjøpere enn mannlige. Flere kampanjer av denne typen vil kunne bidra til å redusere kapitalgapet mellom kvinner og menn. Høyre jobber for et likestilt arbeidsliv. Vi søker mer kunnskap og enda flere konkrete virkemidler, for eksempel gjennom ordningene “Menn i helse” og “Jenter og teknologi.”

Les også

Særlig kvinner og barn er utsatt for vold. Dette kan redde liv

Apropos helse: Høyre vil sørge for flere pakkeforløp for sykdommer som rammer kvinner. Et pakkeforløp er en standardisert og sømløs håndtering av pasienten der diagnostisering, behandling og oppfølging skal flyte uten opphold og hvor ansvaret for oppfølgingen er tydelig plassert. Det er innført pakkeforløp for kreft og anoreksi blant barn og unge og det jobbes med pakkeforløp for muskel og skjelettlidelser, smerte og utmattelse og ADHD.

Bare én av tre gründere i Norge er kvinner. Regjeringen utarbeidet derfor i 2019 en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift. Høyre vil slippe alle gode krefter til, også innen helse og omsorg. Mens venstresiden i norsk politikk vil hindre gründerskap innen det som per i dag er typiske kvinneyrker, heier vi i Høyre på kvinnelige (og mannlige) gründere som vil starte sykehjem eller utvikle nye tjenester og løsninger gjennom innovasjon og velferdsteknologi. Vi mener Arbeiderpartiet sin kamp mot private driftere av helse- og omsorgsbedrifter er et angrep på gründere og da særlig kvinner, all den tid det er flest kvinner som jobber innen helse og omsorg. Tenk på hvilke muligheter disse kvinnene har til å skape sin egen arbeidsplass gjennom sin kompetanse! Den muligheten kan man i dag se langt etter både i Harstad og i Tjeldsund kommuner slik situasjonen (les: posisjonen) er nå.

Vi er kommet langt med likestillingen i Norge. Vi har tre år på rad blitt kåret til et av verdens mest likestilte land. Men vi har også noen utfordringer, særlig på økonomisk likestilling som nevnt tidligere. Vi mener Norge fortsatt har en vei å gå når det kommer til å være likestilt mellom begge kjønn. Guttene faller bak på skolen og topper selvmordsstatistikken. Kvinner er 70 % mer sykemeldt enn menn og er i større grad utsatt for vold og overgrep. 150 000 nordmenn opplever vold i nære relasjoner hvert år - to tredjedeler av dem er kvinner. 1 av 10 kvinner opplever voldtekt i løpet av livet. Halvparten av overgrepene skjer før de fyller 18 år og kun 10 % anmelder voldtekt. Vold og overgrep har et betydelig omfang og er et stort samfunnsproblem som vi må ha fokus på og fortsette å bekjempe.

Les også

Alle vet om kondomer, men hvorfor har ingen hørt om slikkelapper?

Vi lever i et samfunn der arbeidsmarkedet, økonomi, vold, skoleresultater, deltakelse i offentlig debatt og toppledelsen i Norges største virksomheter er kjønnsdelt. Holdninger til kjønn, stereotypier og ubevisst og bevisst diskriminering er en utfordring i Norge selv om vi skriver 2021. Den internasjonale kvinnedagen er fortsatt en viktig dag som markerer at vi er kommet langt, men at vi allikevel er et stykke unna full likestilling i Norge.