Gå til sidens hovedinnhold

Line og Hege la frem forskning for arbeids- og sosialministeren: – Vi må få flere utviklingshemmede i arbeid

To forskere fra UiT i Harstad presenterte ny forskning for den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet.

29. mars legges en helt fersk bok ut for salg, «Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming». Dette er den første boken om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og boka presenterer ny forskning om hvordan denne gruppen kan få bedre muligheter til å jobbe på en vanlig arbeidsplass, skriver kommunikasjonsrådgiver Tomas Rolland ved UiT på Universitetets hjemmesider.

Kjempefornøyd

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterte denne uken til et mini-seminar om arbeidsinkludering av utviklingshemmede, og der var UiT-forskerne invitert for å legge frem resultatene fra boka og forskningen.

To av redaktørene av boka er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Line Melbøe er vernepleier og førsteamanuensis, mens Hege Gjertsen er sosiolog og førsteamanuensis, begge ansatt ved Institutt for vernepleie i Harstad.

– Vi er kjempefornøyd med at vi ble invitert til å snakke om forskningen vår og at politisk ledelse er opptatt av dette, sier Hege Gjertsen.

Statsråden var tydelig engasjert i saken og ga inntrykk av at han var opptatt av dette.

– Han ga uttrykk for at boken er et viktig innspill, siden de nå er i ferd med å jobbe frem en ny stortingsmelding, som blant annet handler om dette temaet, sier Gjertsen.

Les også

Havbadeklubben ved UiT: – Iskalde grøss gir kickstart på helga

Ønsker å gjøre mer for utviklingshemmede

Det er en tydelig føring på at alle som får hjelp av Nav skal arbeide, og arbeidsinkludering er sentralt. Det finnes ulike tilnærminger avhengig av målgruppe.

Regjeringen har en erklært målsetting om å styrke arbeidsinkluderingen av utviklingshemmede, noe som blant annet reflekteres i at utviklingshemmede er gjort til en prioritert gruppe ved inntak til varig tilrettelagt arbeid (VTA). En viktig problemstilling er likevel om det er mulig å gjøre mer for at utviklingshemmede skal kunne komme i arbeid og om det er andre måter å tilnærme seg problemstillingen på.

I tillegg til ministeren deltok politikere og byråkrater fra Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, andre politikere, arbeids- og velferdsdirektoratet, samt Helt med.

Les også

Legger til fire etasjer: Bygger leiligheter og hybler i sentrum

Stort samarbeidsprosjekt

I boken har en gruppe forskere fra flere universiteter i landet, samt to islandske forskere, studert ulike innfallsvinkler til arbeidsinkludering av utviklingshemmede.

Forfatterne belyser ulike sider ved arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boka passer for vernepleiere, ansatte i Nav og andre med interesse for temaet.

Les også

Derfor tok det så lang tid: Kranglet om tomteprisen i fem år