Året er 2019. Ap er størst i Harstad og ønsker å bygge en solid koalisjon som skal styre kommunen. Sammen med Senterpartiet og SV har de mer enn de 18 mandatene som gir flertall i Harstad, men Kari-Anne Opsal ønsker en enda bredere koalisjon.

Venstre og KrF blir også invitert med, og sier ja.

– Hun prøver å få med alle. Hun er en raus ordfører når du først er inne i varmen, sier en person med kjennskap til forhandlingene for fire år siden.

Ikke like lett i år

Fire år senere er situasjonen litt annerledes, men også ganske lik. Ap må denne gangen overbevise flere partier om å bli med. Dette fordi Sp nå bare har to representanter og ikke seks.

Men igjen jobber ordføreren med å skape en bredest mulig koalisjon. Målet er igjen minst 18 mandater og flertall, men gjerne enda mer.

Hvis hun ikke klarer dette, må hun og samarbeidspartnerne styre fra sak til sak, og stadig søke flertall i et kommunestyre der mange ønsker å markere seg i større grad enn tidligere. Det siste er forventet siden spesielt KrF og Venstre har hatt dårligere uttelling enn forventet fra velgerne for sin politikk i samarbeid med Ap, Sp og Sv.

Også SV hadde tro på høyere oppslutning, og vil mest sannsynlig gjøre enda mer ut av seg de neste fire årene.

Rødt i vippeposisjon

Med Rødt på laget får Ap og samarbeidspartiene erstattet mye av det Senterpartiet har tapt av mandater i valget denne uken. Men det er ingen grunn til å tro at partiet selger skinnet billig. Allerede før valget fortalte førstekandidat Stine Jensine Nordnes at partiet har klare ambisjoner om å dra politikken mot venstre.

Dette gjør samtidig situasjonen vanskeligere for sentrumspartiene Venstre og KrF. Blir politikken for rød, kan de ikke rettferdiggjøre for seg selv eller velgerne et forpliktende samarbeid.

Ap og politisk dirigent Kari-Anne Opsal har igjen kalt inn partene til samtaler onsdag, men det er langt fra avgjort hvem som skal lede de ulike utvalgene og hvem som skal være del av kjernen som skriver under på en forpliktende samarbeidsavtale. Å få alle med, og samtidig sikre et solid flertall blir utfordrende med en ventet dreining mot venstre.

En løsning er å ikke ta med Rødt i en slik avtale, men heller lage et samarbeid bestående av Sp, SV, Venstre, MDG og KrF.