På mottaket i Kvæfjord har de hatt rolige påskedager, og flyktningene trives godt, forteller mottakssjef Erlend Welander. Mange av flyktningene begynner imidlertid å bli klare for å komme seg til et mer permanent og ordentlig hjem.

Hvor lenge må de vente?

Kan havne i hele landet

– Flyktningene kan bli bosatt hvor som helst i landet – fra Lindesnes til Nordkapp, sier Welander, og legger til at det også tas hensyn til ulike behov og ønsker flyktningene måtte ha.

– For eksempel familiære behov, at man kan bli flyttet i nærheten av der man allerede har familie bosatt, eller det kan handle om utdanningsløp og særskilte behov. Noen har utdanning fra Ukraina som gjør dem mer ettertraktet på arbeidsmarkedet i noen deler av landet enn andre. Det er mange elementer i vurderinga som IMDi må gjøre.

IMDi – også kjent som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – er etaten som skal fatte vedtak om bosetting. Så lenge vedtaket lar vente på seg, kan ikke kommunene ta imot. Erlend Welander har inntrykk av at de fleste kommunene nå begynner å bli klare, men at bøygen er nettopp IMDi.

To klare kommuner

I regionen vår er både Harstad og Kvæfjord mer enn klare til å ta imot flyktninger for permanent bosetting. Nina Johanne Hansen, flyktningkonsulent i Kvæfjord kommune, forteller at de har fire leiligheter klare nå. Til sammen kan de huse cirka 15 personer, avhengig av hvordan familiene ser ut.

Kvæfjord er dermed klar til å bosette nær halvparten av de 30 som skal til kommunen. Johansen forteller at ballen nå ligger hos IMDi.

– Vi har fått beskjed om å melde inn når vi kan bosette, og jeg ser vi har fått en frist til å bosette alle 30 i løpet av sommeren, sier Johansen.

Harstad skal bosette 200 flyktninger, og var tidlig ute med å be private med utleieleiligheter melde seg. Til nå har det kommet i underkant av 60 henvendelser, og leder for Integreringsenheten, Maria Bøgeberg, forteller at de begynner å få god oversikt over hvilke leiligheter de har tilgjengelig.

– Jeg har ikke tall på hvor mange leiligheter vi har klare foran meg nå, men vi har hatt en del befaringer og begynner å få oversikt over hvilke som kan brukes. Vi har bosatt fire fra Ukraina allerede, og nå venter vi bare på fordelinger fra IMDi. Så vi er klare!

Enn så lenge må både Harstad og Kvæfjord smøre seg med tålmodighet – i likhet med flyktningene. Men hvor viktig er det egentlig å komme seg raskt ut i kommunene?

– Ikke bra

Mona Dabour i Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere – understreker at det er «veldig viktig.»

– Både for beskyttelse, helse og generell ivaretakelse er det viktig at voksne og barn kommer ut fra mottakene og får starta et mer normalt liv. Det er ikke en fordel for noen at de bli værende lenge på mottaket, sier Dabour.

I dag har nærmere 7000 ukrainske flyktninger fått kollektiv beskyttelse. Det betyr at sakene deres har blitt raskt avklart og vedtak om oppholdstillatelse gitt. IMDi oppdaterte tallene sine i dag, og det viser med all tydelighet at bosettingen foreløpig ikke har kommet godt i gang. Bare 173 ukrainske flyktninger er per dags dato bosatt og har fått et mer permanent hjem i en norsk kommune.

– Asylmottak er ment å være et midlertidig sted å bo, ikke et hjem over lang tid. Ute i kommunene kan de komme i gang med det vanlige livet, og det skaper mer stabilitet og trygghet for dem. Det er spesielt viktig for barn. Vi vet at mange flyttinger for barn ikke er bra – og blir man værende for lenge i mottakssystemet er det en risiko for at man blir flytta rundt, sier Dabour.

I tillegg kan det å bli værende lenge på mottaket skape utfordringer for å etablere nettverk og bli integrert. De aller fleste flyktninger blir ikke bosatt i den kommunen mottaket ligger i. For Kvæfjord sin del er tallenes tale klar: 180 flyktninger skal til mottaket, mens kommunen skal bosette 30. Mange av de som har kommet hit skal altså ende opp et helt annet sted i landet – når IMDi er klare til å fatte vedtaket om hvor de skal.

iHarstad har vært i kontakt med IMDi, men på grunn av stort arbeidspress har de ikke klart å besvare våre spørsmål om hvor de er i prosessen med å bosette flyktningene mottaket i Kvæfjord.