Torsdag arrangeres konferansen «Fra flyktning til samfunnsressurs.»

Det skjer på UiT, som arrangerer konferansens sammen med Multicultura Harstad.

– Konferansen vil sette fokus på flyktningers integrering i arbeidslivet i Harstad. Det er et generelt problem at altfor mange mennesker flytter fra Harstad – ikke minst er det mange unge flyktninger/innvandrere - som gir opp og flytter fordi de ikke finner arbeid her. Nå ser vi at også mange barnefamilier forlater Harstad. Dette er en trend som byen må gjøre noe med skal en klare å stoppe denne utviklingen. Vi har allerede mistet altfor mange flotte ressurspersoner fra flyktningmiljøene de aller siste årene. Og 2021 ser ut som et absolutt toppår når det gjelder utflytting! Vi vil legge frem tall her på konferansen, skriver Torunn Nilssen i Multicultura i en pressemelding.

– Hva kan den enkelte flyktning gjøre for å lykkes med å finne veien inn i arbeidsliv eller videre opplæring? Hva kan være hindringer? Er det koder som må knekkes? Kan bedrifter, kommunen og offentlige tjenester gjøre noe mer/annerledes enn i dag, er blant spørsmålene som stilles.

Styret i Multicultura vil presentere suksesshistorier til noen flyktninger som har lyktes med å komme i jobb og som ønsker å fortsette å bo i Harstad. De skal fortelle om sin vei og sine erfaringer; hvordan de kom seg videre via utdanning, praksis, jobb osv. Hvor sitter begrensningene og hvor sitter mulighetene? Flere bedrifter som har en god del av sine ansatte med flyktninger/-innvandrerbakgrunn, vil være til stede og bidra med sine erfaringer med å ha flyktninger i opplæring og arbeid.

Multicultura er en frivillig organisasjon som har som målsetting å arbeide for å styrke integrering og samhandling mellom alle som bor i Harstad, da spesielt mellom innfødte harstadværinger og innvandrere/flyktninger.

– Vanligvis lager vi møteplasser innen det kulturelle feltet men nå skal vi gjøre noe annet for at våre nye harstadværinger skal få et bedre og sikrere tilknytning til byen, da spesielt gjennom arbeid. Vi inviterer bedriftsledere, flyktninger, lokalpolitikere, og flere offentlige faginstanser både lokalt og nasjonalt, står det i pressemeldingen.