Spørsmål han har fått fra hytteeiere er for eksempel:

Hvor er tømmestasjon for søppel?
Hvor kan vi hente bioposer som skal brukes til matavfall?
Er grovavfall inkludert, hvordan gjøres i så fall dette? Hvor mange kubikk? Får vi et kort til HRS?

– Informasjon til de det gjelder synes være manglende. Det er ut fra min kjennskap og andre i samme situasjon ikke gitt noen informasjon om når dette innføres, innholdet og konsekvenser for den enkelte hytteeier.

Vahl skriver at han forstår godt irritasjon over å ikke få informasjon fra Harstad kommune, annet enn en regning i posten. Det synes som om at kommunene har sviktet i kommunikasjon om innføring av renovasjonsavgift, hvor informasjon på kommunens hjemmeside ikke oppleves dekkende. Det er ikke alle som bor i Harstad og leser lokalavisene, melder Vahl.

Han stiller følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret 30. september:

1. Kommer Harstad kommune til å gi en bedre oppdatert informasjon til alle dette berører via andre kanaler (epost/brev) enn Harstad kommunes hjemmeside og lokalpresse?

2. Vil ordfører kvalitetssikre at når det gjøres endringer som denne at det blir en god informasjonsflyt til Innbyggere eller andre berørte?