– Mitt ansvarsområde blir i hovedsak å lede barnevernsutdanningen ved campusen her i Harstad. Det innebærer å følge opp ansatte og bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø her, sier Tresselt.

Hun er nå tilsatt som ny assisterende instituttleder for barnevernesutdanningen ved UiT i Harstad.

I tillegg vil stillingen innebære å bistå instiuttets strategiske utviklingsarbeid og bidra til godt samarbeid internt på campus.

– Jeg ønsker meg enda mer jobbing på tvers av de utdanningene som finnes her på campus. Vi har masse kompetanse som vi kan bruke og vi kan lære av hverandre, sier Tresselt.

Hun har vært ansatt som universitetslektor ved Institutt for barnevern siden 2016 og kjenner derfor universitetet og instituttet godt.

UiT er i gang med en gjennomgang og fornyelse av emne- og programporteføljen som tilbys gjennom universitetet. Dette er en stor og omfattende jobb og er noe Tresselt ser for seg å bruke mye tid på denne høsten.

– Vi ønsker å sikre at studentene fremdeles har en god læringsarenaer slik at UiT fremstår som en attraktiv utdanningsinstitusjon for både studenter og ansatte, sier Tresselt.