I januar 2021 opprettet Harstad kommune en egen integreringsenhet. I denne er det samlet ansatte fra nav, boligkontoret, helsestasjon og voksenopplæringa.

Målet til enheten er blant annet at alle som bosetter seg eller bosettes i Harstad kommune skal oppleve åpne og inkluderende nærmiljø, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter og et inkluderende arbeidsmarked.

Nylig ansatte kommunen Maria Bøgeberg for å lede enheten.

Imponert

Maria er oppvokst i Harstad og har nå returnert til hjembyen for å lede integrerings- og inkluderingsarbeidet til kommunen. Hun startet i stillingen 6. april og er imponert over arbeidet og planene til hjemkommunen.

– De første to ukene har vært veldig spennende. Jeg har i forkant hatt et veldig godt inntrykk av integrering i Harstad og det har nå blitt bekreftet. Det er et veldig godt forarbeid som har vært gjort. Her har Harstad virkelig tatt grep og dannet et tverrfaglig superlag, sier hun.

Bøgeberg kommer fra stillingen som avdelingsleder i flyktningetjenesten i Nittedal. Hun har bodd på Østlandet i 14 år og har tidligere jobbet for flere ulike organisasjoner, deriblant Amnesty, Plan Norge og Fremtiden i våre hender.

Hun er godt kvalifisert til stillingen med bachelor i utviklingsstudier med fordypning i statsvitenskap, master i internasjonale menneskerettigheter med fordypning i flyktninge- og asylrett, samt videreutdanning i ledelse.

Les også

Kommunen må ut med millioner etter krøll på linja med innbyggere: – En varsellampe må blinke

Digitalisering til besvær

Selv om Bøgeberg er godt erfaren innenfor fagfeltet har pandemien gjort arbeidet ekstra utfordrende.

– Av åpenbare årsaker er det færre flyktninger som bosettes i forhold til hvor mange vi hadde håpet på dette året. Introduksjonsordninga kan også være utfordrende i en pandemisituasjon. Spesielt siden mye av arbeidet må gjøres digitalt. Kommunen har stort fokus på digitale ferdigheter. Dette både på undervisninga ved voksenopplæringa, men også i den individuelle oppfølgingen. Selv for oss nordmenn kan jo offentlige skjemaer og digitale løsninger oppleves utfordrende, sier hun.

Harstad kommune skulle opprinnelig bosette 60 nye flyktninger i 2021. Allerede er tallet nedjustert.

– Per nå skal kommunen bosette 43 flyktninger i år. Jevnt over så vi at mange kommuner fikk nedjusterte tall grunnet koronasituasjonen i fjor. Vi håper å få bosatt det antallet vi er anmodet, forteller hun.

Finnes det også en bosettingadimensjon i dette? Harstad kommunen er opptatt av å holde på de unge og tiltrekke seg folk med kompetanse. Er det på samme måte kamp om flyktningene?

– Ja, det opplever jeg. Harstad har en lang historie med å ta i mot flykninger og nå med den nye enheten er vi bedre rusta enn noensinne. I følge ny integreringslov er vi også forpliktet å legge endra bedre til rette både for utdanning og fast arbeid. Harstad skal være et sted hvor alles kompetanse skal få komme til nytte, sier hun.

Det er én ting hun gleder seg spesielt til ved den nye jobben.

– Jeg tenker dette er et kjempespennende arbeid rent faglig. Harstad har vist seg å være en innovativ kommune på feltet. Mest av alt gleder jeg meg til å se at folk lykkes. Det blir man motivert av. Mange flyktninger kommer med masse ressurser og det er godt å bli kjent med de på veien mot suksess, avslutter hun.

Fakta:

Integreringsenhetens arbeidsoppgaver inkluderer blant annet:

- Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig, samt bosetting og etablering av nyankomne flyktninger.

- Hjelp til godkjenning av kompetanse.

- Forvaltning av kommunens introduksjonsordning og ny Integreringslov

- Helsetjenester for nyankomne flyktninger

- Voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen

- Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.

- Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med Etat kultur og frivillige aktører.

- Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.

- Hjelp til å ivareta egen kultur og religiøs trosutøvelse.

- Bistand i asylsaker, søknad om familie-gjenforening og frivillig tilbakevending.