I en video på sosiale medier-kanalene til politiets nettpatrulje deler Marius Bergen ved Harstad politistasjon bekymringen. Han sier det er viktig at foresatte er bevisste på hva deres barn og unge gjør på fritida.

– Skal de ut å være med venner og dere vet at det ikke skal være voksne i nærheten, så skader det ikke at dere tar der en liten tur ut og hilser på barna i løpet av kvelden. Det kan være en veldig fin arena å møte de på, sier han.

– Ta kontakt med politiet

Videre sier han at foresatte bør snakke med sine barn om hva barnet gjør om det får tilbud om et eller annet. Det kan være alt fra å gjøre noen pek, til å kanskje være med å ruse seg.

Han kommer også med et tips som kan være med å trygge barnet.

– Lag gjerne et sikker-ord som de kan sende på melding til deg, slik at når du får den meldinga så skjønner at du skal hoppe i bilen og ringe til barnet mitt og si «Du, jeg glemte det av, men vi må hjem, vi har en familieavtale», eller et eller annet lignende.

Med andre ord skjønner kanskje foresatte at de bør være tilgjengelig og kjørbar hele tiden, fortsetter Bergan.

– Nå må foreldre engasjere seg i hva barna gjør på sin fritid, og snakke med de om hva de faktisk gjør. Og så er det veldig viktig at når barnet ditt forteller deg om personer som gjør noe uønsket: Enten det er å skaffe alkohol, eller andre rusmidler til barn, at dere tipser politiet.

Politiet vet at det er utstrakt bruk av både lovlige og ulovlige rusmidler på sosiale medier.

– Tips oss i politiet – så skal vi ta hånd om de som selger til barn og unge, avslutter Bergan.