Oppdatering onsdag kl 22:10

Politiet i Nordland melder at mannskapene fremdeles er i sving ved ulykkesstedet. Det er gjort forsøk på å tette lekkasjen uten å lykkes. Det tar tid å få en avlastingstank og sugebil på plass.

Det vurderes om det skal sperres av og slippe trafikk forbi, i utgangspunktet er det fremdeles omkjøring via Gratangen.

Det er ikke en voldsomt stor lekkasje, så de går ut fra at de skal klare å få hånd på situasjonen i løpet av natta. Men det er for øyeblikket ikke heldig å gå omkring der og puste i dette.

(Fremover) Det var like før klokken 19 at politiet fikk melding om trafikkulykken.

– Ulykken har skjedd like etter krysset til Gratangen hotell, altså like før grensen til Troms og Finnmark, forteller operasjonsleder Ulf Slettan ved Nordland politidistrikt til Fremover.

Ifølge 110-sentralen sine kart heter stedet Finnesletta.

Det er ingen personer som er skadet. Selve trekkvognen står på E6. Det er ingen hus i nærheten og heller ingen fare for at noen skal bli skadet så lenge de holder seg unna ulykkesstedet.

Lekker ut maursyre

Hengeren er lastet med 25 kubikk maursyre. Brannvesenet har undersøkt hengeren og rapporterer at det er lekkasje fra hengeren.

– Vi vet ikke hvor stor lekkasjen er, men det er konstatert lekkasje, forteller Slettan.

Politiet regner dette som farlig last. Maursyren er flytende, og sikkerhetsavstanden er på opptil hundre meter, opplyser Slettan.

Politiet har dermed stengt av et stort område rundt hengeren og E6 er stengt for trafikk forbi ulykkesstedet.

Planlegger å tømme tanken

Slettan forteller at hengeren ligger på siden i grøften. Planen nå er å få pumpet innholdet i tanken med maursyre over på en annen beholder før hengeren berges opp av grøfta.

– Da slipper vi å berge hengeren mens den ligger med lekkasje.

Hvor lang tid det tar å tømme hengeren for maursyre er det foreløpig ingen som kan anslå, men Slettan er klar på at det kan ta lang tid.

– Vi overlager det til ekspertisen å sikre hengeren og få den tømt, før vi planlegger å berge den.

Operasjonslederen sider de jobber på spreng med å finn en løsning.

Prøver å tette lekkasjen

Vaktkommandør Magne Brunes ved 110-sentralen i Nordland forteller at brannmannskapene nå forsøker å tette lekkasjen.

– De forsøker å tette inntil det kommer noen som kan tømme tanken. Det er en tankbil med inntil 25.000 liter maursyre. Hvor mye last den har vet vi ikke, sier Brunes.

– Er det en stor lekkasje?

– Nei, det er en liten lekkasje.

Fordi maursyre er etsende og farlig er det kjemikaliedykkere som gjør jobben.

– De har spesialkompetanse og har på seg noe som ser ut som romdrakter, forteller han.

Det er mannskap både fra Gratangen og Narvik på stedet.

– Vi jobber med å få tak i en tom tankbil som kan kjøre opp på fjellet, slik at vi får tømt den som ligger utenfor veien, forteller Brunes.

Omkjøring via Grantangen

Vegtrafikksentralen melder at det er snø- og isdekke på E6 over Gratangsfjellet. Det er fare for glatte parti og vanskelige kjøreforhold. Det er redusert sikt på grunn av stort snøfall.

E6 er stengt på grunn av ulykken, og det blir omkjøring for personbiler via Gratangen og Lavangen. Det vil si at for dem som kommer sørfra kjører de via Gratangsbotn, Årstein, Tennevoll og Fossbakken.

De som kommer nordfra blir ruten motsatt.

– Dette gjelder bare personbiler. Det er ikke forsvarlig for tungtrafikk å kjøre den veien, sier trafikkoperatør Kristin Storrø ved Vegtrafikksentralen i Nord til Fremover.

Maursyre

Maursyre er en kjemisk forbindelse med stikkende og gjennomtrengende lukt. Den kjemiske formelen er HC (O) OH. Stoffet virker sterkt etsende og blæretrekkende på huden.

Maursyre er den enkleste av karboksylsyrene. Maursyre kan dannes ved oksidasjon av metanol eller reduksjon av karbondioksid.

På grunn av sin antiseptiske virkning brukes maursyre mye i landbruket, særlig ved produksjon av silofôr og rundballer.

Maursyre brukes teknisk i store mengder blant annet til fremstilling av beis i fargeriene eller avkalkning av lær i garverier.

Maursyre har god middrepende effekt og benyttes til dette formålet innen birøkt.

Kilde: Store norske leksikon