– Med 90 personer som er smitteutsatt, og fire familiemedlemmer hver, så kan dette bli veldig omfattende

Av

Ordfører Kari-Anne Opsal venter flere positive prøvesvar.