– Jeg er i dag gjort kjent med at produsenten av norske pass og ID-kort har fått redusert produksjonskapasitet og kan få problemer med å levere tilstrekkelig med pass til nordmenn og borgere av flere europeiske land. Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, sier Mehl i en pressemelding.

Selskapet Thales leverer pass til Norge og en rekke andre land. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra selskapet om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land.

Ifølge departementet kan ikke Thales i dag ikke gi et uttømmende svar på hva som er galt, og hva som kan gjøres for å løse utfordringene. Selskapet er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier Mehl.

Mange må fornye

Hun understreker at reiselysten er stor, og at mange nordmenn må fornye passet sitt etter to år med koronapandemi.

– I begynnelsen av mars ga jeg Politidirektoratet beskjed om å iverksette tiltak for å raskt få ned ventetiden for å få seg pass. Blant annet har passkontorene utvidet åpningstidene utover kvelden og i helgene. Det har nå blitt enklere for folk å få seg passtime, sier Mehl.

Hun legger til at hun samtidig ga POD i oppdrag å på sikt vurdere gjenåpning av flere passkontorer som ble lagt ned under forrige regjering, for å sikre kortere reisevei og bedre tilgjengelighet for folk i hele landet.

– Regjeringen forventer at Thales finner en løsning på problemene så raskt som overhodet mulig, og POD ser på beredskapsløsninger hvis dette skulle påvirke leveringstiden over lengre tid.

Stort etterslep

Hos POD ser man svært alvorlig på det store etterslepet og problemene med å få laget pass til alle som har behov for det. Etterslepet er stort, fastslår avdelingsdirektør Bjørn Vandvik.

– Situasjonen er alvorlig, og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har, og hvilke tiltak som er mulig å iverksette. Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller ID-kortet sitt, sier Vandvik i en pressemelding.

Han forteller at det særlig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar har blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land. Men for Thales er det også store problemer med å levere nok nasjonale ID-kort.

– Dette er ny informasjon for politiet, og per nå er det ikke mulig å si noe konkret om når situasjonen vil bedre seg. Politiet jobber for fullt i dialog med leverandøren og Justis- og beredskapsdepartementet for å prøve å finne løsninger som vil kunne bedre situasjonen, skriver Politidirektoratet.