Mannen mottok dagpenger fra Nav og pengene ble automatisk avregnet ved innlevering av meldekort. I en periode på nesten ett og et halvt år i 2017 og 2018 skal mannen ha unnlatt å føre opp alle timene han hadde jobbet hos tre arbeidsgivere i Harstad, samt unnlatt å krysse av på meldekortet at han var ansatt som lærling hos en av bedriftene.

Dette medførte at han skal ha fått utbetalt kr 242 992,- urettmessig i dagpenger. Handlingen skal dermed ha medført tilsvarende tap eller fare for tap for Nav.

Saken berammes i Midtre Hålogaland tingrett den 22. august.