Med ett ble alt så stille.

Han som var sjefen for det hele gjennom 21 år døde onsdag, og som vi vil savne Ola Magnus (Manne) Løkholm! Han så sine ansatte og fikk folk omkring seg til å skinne.

Gjennom hans ledelse ble Harstad Kulturhus AS den største og viktigste arenaen for kunst og kultur i Nord-Norge – de seneste årene med ansvar også for Galleri Nord-Norge og Harstad Kino. Avgjørende for at vi lyktes, var hans rause lederskap, en kulturkompetent og klok programmering, og en eventyrlig evne til å få publikum og artister til å føle seg velkomne – som den eneste ene.

For tre år siden markerte vi hans avgang. Vi gjentar tittelen på avskjedsforestillingen: Manne takk!

Vi var veldig glade i deg, Manne, og vil alltid være det. Det er uvirkelig og urimelig, men ugjenkallelig at du er borte.

Men vi vil fortsatt kunne høre deg i korridorene i Harstad Kulturhus, der du raust smilende beordrer oss til å fortsette arbeidet med å gi livet farge og mening for folkene som bor her i nord.

Harstad Kulturhus AS’ ansatte og styremedlemmer:
Ajna, Alf-Tommy, Anne, Anne Margrethe, Arne, Asbjørn, Bård, Dora, Elisabeth, Elsa, Espen, Geir, Grete, Hanne, Heidi, Heidi, Helene, Helga, Hilde, Ingrid, Jan Roger, Kjersti, Knut, Kristian, Kristiin, Kristin, Kristin, Kåre, Lisa, Lise Mari, Liv, Liv-Kirsti, Manuel, Marianne, Marie, Martin, Nina, Odd, Owe, Per Arne, Per Bjørn, Peter, Rune, Sabina, Sigrid, Stig, Terje, Vera, Veronika og Wibeche.