Det var med sjokk og dyp sorg Hæren musikkorps mottok budskapet om Ola Magnus “Manne” Løkholms uventede bortgang. For oss har Manne vært vår husvert i Harstad kulturhus og en av våre nærmeste støttespillere helt siden han tiltrådte som kulturhusdirektør i 1998 og frem til han gikk av vakt i 2019.

Hærens musikkorps har hatt fast tilhold i Harstad kulturhus siden åpningen i 1992. Kulturhuset var Manne og Manne var kulturhuset. Vi hadde et meget godt samarbeid gjennom mange år og har blitt spilt gode, blitt utfordret og sammen vokst med hverandre. For oss var Manne et fyrtårn i kulturbyen Harstad.

Nå er lyset slukket og vi må ta vare på alle de gode verdiene Manne ga oss på veien. For oss alle så har hans væremåte og vesen vært til stor inspirasjon. Han vil bli dypt savnet.

Våre tanker går til familien og vi minnes i dyp respekt og takknemlighet for alt Manne var for oss.

På vegne av Hærens musikkorps.

Major (p) Per Martin Iversen, sjef HRMK 1998-2007
Major Ståle Hortman, sjef HRMK 2007-2011
Major Geir Nordeng, sjef HRMK 2011-2019
Major (m) Hans Petter Vabog, sjef HRMK 2019-