Tiltalte erklærte seg straffskyldig i Trondenes tingrett 4. februar. Han forklarte at han i 2020 opplevde at en kollega ble plutselig syk på jobb. Han forsøkte å redde kollegaen, men livet stod ikke til å redde. Mannen slet etter denne hendelsen og fikk utskrevet sovemedisin. Senere samme året omkom en venninne i en ulykke.

Fikk ikke sove

Tiltalte og venninnen hadde kjent hverandre i mange år. På dette tidspunktet raste verden sammen, forklarte mannen. Han hadde et kriseteam rundt seg. Han fikk ikke lengre sovemedisin ettersom det var fare for avhengighet, og dette førte til at han sovnet på jobb siden han ikke fikk sove om nettene. Som følge av dette fikk han sparken.

Han begynte å feste med «feil folk», og festet altfor hardt. Han ble introdusert for mange forskjellige stoffer, og på fester kunne mannen ta alt som lå på bordet foran ham av stoffer. Det var en periode der alt gikk galt og ingenting var positivt. Han følte ikke at han var seg selv, forklarte mannen i retten.

Oppvekker

I september ble han stoppet av politiet under bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Tiltalte har forklart at han fikk seg en oppvekker, og at han ikke vet hvor han hadde vært i dag dersom han ikke hadde blitt stoppet av politiet den dagen. Tiltalte forklarte at han hadde 90 tabletter Rivotril og cirka to gram hasj liggende hjemme.

Mannen forklarte at livssituasjonen er bedre i dag. Han har fått jobb, og han har kuttet ut folk som ikke var så bra for han. Han sliter fortsatt noe, men har åpnet mer opp for hjelp og har det generelt bedre.

Tiltalte mente det kunne bli vanskelig å beholde jobben og få betalt regninger dersom han må i fengsel og får en høy bot. Han var motivert for å sone med fotlenke.

Les også

Vendepunktet kom den natten Jostein gjorde flere innbrudd og stjal biler. Nå er han sjef under Ida sine vinger

Ikke tungtveiende grunner

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til 45 dager fengsel, en bot på 50.000 kroner og tap av førerretten for to år – og at full ny førerprøve må gjennomføres for gjenerverv av føreretten.

– Utgangspunktet ved kjøring i ruspåvirket tilstand med en promille svarende til over 1,2 er ubetinget fengsel og bot. Dersom dette utgangspunktet skal kunne fravikes må det etter en totalvurdering foreligge «spesielle og tungtveiende grunner.» Retten er ikke i tvil om at tiltalte har hatt det vanskelig ved at han har mistet en kollega og en bestevenninne på kort tid. Retten finner imidlertid ikke at det foreligger slike spesielle og tungtveiende grunner at utgangspunktet om ubetinget fengsel og bot må fravikes, heter det i dommen.

– Kjøring fant sted i et tettbygd strøk der det potensielt er fare for ferdsel langs veien. Det er opplyst at mannen hadde med seg en passasjer under kjøringen, og dette tillegges vekt i skjerpende retning.

Trondenes tingrett har kommet frem til at mannen dømmes til fengsel i 45 dager. I tillegg idømmes han en bot på 22.500 kroner, og han fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år. For gjenerverv av førerrett må full ny førerprøve avlegges.