(Fremover): 15. mai trer en ny forskrift om fartsgrenser på sjøen i kraft. Fra da vil det blant annet være maksimal fartsgrense på 5 knop 50 meter fra folk som bader, eller fra bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser for fritidsfartøy, melder Samferdselsdepartementet på sine hjemmesider.

– Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen. Jeg vil oppfordre alle til å laste ned Båtfart, som er en app utviklet av Kystverket, og som er et godt hjelpemiddel for å holde oversikt over hvilke fartsgrenser som gjelder hvor, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er et generelt krav i den nye forskriften om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

En ny straffebestemmelse klargjør også at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Regjeringen har i tillegg besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.