Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det Opplevelses-Harstad, basecamp og city dressing

Det innvilges én million kroner til prosjektet Opplevelses-Harstad.

Det foreslår kommunedirektør Hugo Thode Hansen til politikerne i utvalg for plan og næring, som får saken på bordet 26. januar.

– I korona-året 2020 ble pilotprosjektet Sommer-Harstad en suksess. Harstad og Harstad sentrum ble gjort til en samlingsarena for regionen. Prosjektet resulterte i en økt omsetning for handelsnæringen sammenlignet med året før, og stor etterspørsel etter reiselivsprodukter. Man fikk viktige erfaringer. Målet er nå å sette Harstad på kartet gjennom hele 2021. Prosjektet Opplevelses-Harstad skal forbedre omsetning og sysselsetting i viktige rammede næringer gjennom hele 2021, skriver Hugo Thode Hansen og næringssjef Bjørn Akselsen.

Les også

Eilertsen om statlige arbeidsplasser: – Vi kan ikke sitte stille i båten

Nytt norgesferie-år

Opplevelses-Harstad er et samarbeid mellom mange aktører fra reiseliv, handels- og kulturnæringene. Samhandling mellom disse tre næringene skal gi Harstad en forsterket attraktivitet som basecamp Nord-Norge, og kommer til å gi prosjektet et langt større og bredere innhold.

– Et viktig mål er å bidra til at de nevnte tre næringer får maksimalt besøk og omsetning i prosjektperioden under rådende omstendigheter, skriver de to, og legger til at 2021 trolig kommer til å bli et nytt norgesferie-år.

Les også

Helge gikk fra å være rusmisbruker til landslagspiller: – Fotballen reddet livet mitt

Traff markedet

– I dette prosjektet skal søkerne videreutvikle «Harstad-Basecamp Nord-Norge»-konseptet, gjennomføre Opplevelses-Harstad»-prosjektet med koordinering av fysiske tiltak og arrangementer, gjennomføre en «city dressing» og gjennomføre markedstiltak.

Sommer-Harstad-prosjektet traff markedet bedre enn kommunen på forhånd hadde forventet.

– Det å kjøpe en programmert og effektfull markedsføring, med god plassering i media og målrettede kundetreff ga en helt tydelig effekt. Dette ønsker søkerne å gjenta i prosjektet Opplevelses-Harstad-prosjektet nå i 2021.

Les også

Sjekk hvem som har fått seg ny jobb: – Vi er meget tilfreds

Konferanseby

Utvalg for plan og næring skal i samme møte ta stilling til om KUPA AS skal innvilges 700.000 kroner til prosjektet «Harstad som attraktiv konferanseby.»

Dette er et samarbeidsprosjekt, hvor KUPA AS er part og søker søker på vegne av samarbeidspartnerne.

– Kapasiteten innenfor kurs/konferanse-markedet i Harstad er bygd opp kraftig de seneste årene, blant annet med utvidelsen av Thon-hotellet. Covid-19-situasjonen har derimot lagt dette markedet tilnærmet dødt. Harstad ønsker å ta en posisjon innenfor det som defineres som MICE-markedet (Meetings, Incentives, Conferences and Events), spesielt med fokus på kurs og konferanse. "Harstad som attraktiv konferanseby" er et prosjekt, som i samarbeid med lokal arrangørkompetanse og opplevelsesprodusenter, skal utvikle og teste nye hybride konferansekonsepter.

Kommuneadministrasjonen anbefaler politikerne til å innvilge 700.000 kroner til dette.