I hele Troms og Finnmark er det bare Harstad som nå kan slå i bordet med en garanti for alle lærlinger. Nyheten om at ordningen nå er på plass ble markert i næringsforeningens lokaler fredag formiddag.

– Studerer du yrkesfag, får karakteren 3 i programfagene og består resten er du garantert plass, sier daglig leder Hilde Lilleng i opplæringskontoret Yvia.

– Det skal ikke være noe problem for ungdom som har interesse for faget.

170 bedrifter i Harstad er med

Hele 170 bedrifter i kommunen stiller nå garanti. Lilleng gir ros til ordføreren som personlig har pushet på for en slik ordning siden 2020.

– Vår respons var jobbing jevnt og trutt, og endelig er vi klare. Beskjeden er at yrkesfagene ikke lukker noen dører, men åpner dem opp for ungdom som kan velge mellom svært mange ledige jobber innen yrkesfagene.

Og regionen trenger yrkesfagarbeidere.

– Det er tydelig fra alle: Vi trenger ungdommer og arbeidskrafta. Vi er her hvis dere vil teste oss ut. Gjør det gjerne mens dere er i skolen.

Nå ønsker Yvia å få kommunene ellers i regionen til å bli med på garantiordningen

– Meldingen til ungdommene i hele Harstad-regionen bør være at de nå har en unik sjanse.

Håper å få med Elfag

Opplæringskontoret for Elfag håper Lilleng snart er med i ordningen. Selv om ikke alt det formelle er på plass er Lilleng trygg på at det fra nå av er en reell lærlingegaranti i Harstad.

Yvia i Harstad har bidratt sterkt til at Troms og Finnmark fylkeskommune er kåret til de beste i Norge på formidling i både 2020 og 2021

– På nasjonale resultater scorer vi høyt. Det har noe med måten vi møter ungdommene på. Ikke minst må jeg si at vi har utmerket samarbeid med Stangnes Rå, sier Lilleng.

På møtet hos næringsforeningen i Harstad fikk Yvia ros for måten de har håndterte garantien og bedriftene i det daglige.

– Vi snakker ikke bare om å skaffe læreplass, men skaper en større helhet og en sosial arena.

Lilleng sier at det i Harstad er bedrifter som er tilknyttet opplæringskontor i Tromsø og Finnsnes. Vi vil samarbeide med dem og at også de skal være med på garantien.

Til stede under markeringen fredag var Styreleder i Yvia Viggo Svanstrøm, nestleder i Yvia og styreleder i HRNF Hege B. Eriksen, daglig leder i Yvia Hilde Lilleng, nestleder i Yvia Vidar Lorentzen, Frank Edqvist fra Sulland Harstad, Ole Johnny B. Pettersen fra Autonord, Line Sivertsen fra Anemone Blomster, Jan Roger Eriksen fra Chili Harstad, næringsforeningens direktør Ole-Jonny Korsgaard.

Fakta:

Medlemsbedriftene i opplæringskontoret Yvia representerer over 50 fagretninger – i hovedsak innen det private næringslivet.

De har meldt inn nærmere 90 ledige læreplasser i 2022, i hovedsak i Harstad-området.

De fleste av lærebedrifter utdanner fagarbeidere til egen bedrift, mens noen tar et utvidet ansvar for bransjen.

Nå ser Yvia frem til å mobilisere sammen med kommunen og andre opplæringskontor for å gjennomføre garantien ved årets inntak, og vil fortsette å jobbe sammen med Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og KARRI for at ungdommer i hele fylket skal få den samme garantien.

Krav til å være med i ordningen:

  • Eleven er bosatt der lærebedriftene er.
  • Eleven har søkt læreplass i Yvias lærefag i VIGO.
  • Har ungdomsrett, bestått alle fag på Vg1 og Vg2 med gjennomsnittskarakter 3 i programfagene.
  • Fravær innenfor fraværsgrensen.
  • Villig til å bytte til ledige fag innen valgt programområdet