1. januar i år var det kun 97 bruktboliger til salgs, noe som er det laveste siden 2018, sier eiendomsmegler Odd Sverre Holtet.

– Utfordringen i hele høst og nå i inngangen på det nye året, er det lave utbudet av boliger til salgs.

I 2020 var det sett under ett lagt ut 18 prosent færre boliger enn året før.

– Når etterspørselen etter boliger er større enn tilbudet stiger gjerne boligprisen. Jeg tror på en prisvekst på et par prosent i januar, en måned hvor boligprisene normalt også stiger, sier eiendomsmegleren i DNB Eiendom Harstad.

Gjennom hele høsten ble de solgt tilnærmet like mange boliger som året før. Desember var helt lik i antall boliger som i 2019, men boligprisen økte med 1,84 prosent. Det er normalt at boligprisen faller noe i desember.

Lavere prisvekst i Harstad

Fasiteten fra Eiendom Norge sier at boligprisene i Norge har økt med 8,7 prosent. Egne tall for Harstad viser en prisvekst på 4,4 prosent i 2020.

Ved inngangen til januar ligger det normalt 12–13 000 boliger for salg i Norge. I år er tallet rundt 9000. Ved nyttår var det i Harstad 45 færre bruktboliger i markedet i forhold til inngangen av 2019.

– Det er en spesiell situasjon, og jeg tror det kommer til å bli kamp om de mest attraktive boligene som legges ut for salg nå og i ukene fremover. Det virker også som om flere selgere i år kommer tidligere på bane med salget sitt. Det kan vise seg å være lurt siden det salgstid på eneboliger i snitt økte med 23 dager i 2020. Antallet nye boliger har gått kraftig ned det siste året. Færre nybygg som blir innflytningsklar påvirker selvfølgelig antall i bruktboligmarkedet også i Harstad, sier Holte.

Eiendomsmegleren peker på flere årsaker til situasjonen.

– Først og fremst har etterspørselen økt kraftig i løpet av det siste året, og det henger nøye sammen med den ekstremt lave renta. Når det er såpass mye billigere å eie enn å leie ser vi at mange førstegangskjøpere kommer på banen, med eller uten hjelp av foreldre. Samtidig er det flere investorer i markedet som kjøper for å leie ut. Dermed «tappes» markedet for boliger fordi disse gruppene ikke har en bolig de skal selge.

Mange tør ikke kjøpe ny

I tillegg har du alle de som nå har anledning til å kjøpe seg opp i markedet på grunn av den lave renta, for eksempel barnefamilier eller andre som trenger større plass. Når utbudet er så lavt som nå er det heller ikke mange som tør å selge boligen før de kjøper ny, som igjen begrenser tilførselen av nye boliger i markedet, sier Holte.

Inntil vi får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel og renta heves, tror Holte vi må leve med et hett boligmarked fremover.

– Ja, alt tyder på det, med mindre vi får en kraftig økning i arbeidsledigheten. Samtidig bør det reguleres for flere mindre leiligheter som er tilpasset førstegangskjøpere og enslige. Spennende ting er på i nybyggmarkedet, men det går ikke fort nok for å dekke behovet.