Ny og fin asfalt er lagt i Harstadgårdsbakken, og endelig kan trafikantene benytte den igjen. Arbeidet, som er blitt utført på eksisterende vann- og avløpsledninger i og rundt Harstadgårdsbakken, har holdt veien helt stengt siden 3. mai i år. Målet var at veien skulle være ferdig siste uken i juni, så jobben var ferdig kun dager etter planen.

Funn som ble gjort av kommunens arkeologer gjorde at arbeidet ble utført i noe saktere tempo enn ønsket.