Bare det helt spesielle 2020 topper årets tall. Og selv om UiT har 526 færre førsteprioritetssøkere i år sammenlignet med fjoråret, er Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT, fornøyd.

– Jeg er absolutt fornøyd med tallene. Vi skal huske at fjoråret ble spesielt. Vi vet at mange da gjorde utdanningsvalg ut fra pandemien som akkurat hadde truffet oss. Vi var derfor spente på hvordan dette ville slå ut for årets søkertall, sier Jakobsen.

Hun påpeker også at UiTs populære profesjonsstudie i psykologi i fjor for første gang var utlyst gjennom Samordna opptak, noe som også bidro til rekordtallene på søkersiden i 2020.

I 2020 var det 594 søkere til UiT campus Harstad, men i 2021 er det en liten økning med 601 søkere.

Slik fordeler søkerne seg på studietilbudene ved UiTs andre campus:

 • Tromsø: 5 837 i 2021, 7 005 i 2020
 • Alta: 2 668 i 2021, 1 961 i 2020
 • Narvik: 500 i 2021, 516 i 2020.

Oppgang på sykepleierutdanning i Harstad

I pressemeldingen skriver universitetet at en lærer- eller sykepleierutdanning mer eller mindre garanterer en plass i arbeidsmarkedet. Samtidig opplever UiT sterkt sprikende tall på hvor mange som søker til disse utdanningene.

Ved sykepleierutdanningene i Hammerfest og Harstad er det en økning, mens Tromsø og Narvik opplever nedgang. Grunnskolelærerutdanningene i Tromsø og Alta vokser – med unntak av grunnskolelærer 1. – 7. trinn i Tromsø, mens lektorutdanningene har en nedgang.

– Selv om antallet søkere til sykepleierutdanningen i Tromsø går ned, skal vi huske at vi har tre ganger så mange søkere som studieplasser samlet i UiT. Her må vi gå dypere inn i dataene før vi konkluderer. Men vi er uansett ikke komfortable med at vi totalt har en nedgang i antall førsteprioritetssøkere til både lærer- og sykepleierutdanningene, sier Jakobsen.

De mest populære studiene ved UiT

Basert på antall søkere er dette de mest populære studiene ved UiT fra høsten 2021:

Årsstudium:

 • Ledelse: 1195 søkere til 800 studieplasser (1,5 søkere pr plass)
 • Bedriftsøkonomi: 414 søkere til 400 studieplasser (1 søker pr plass)
 • Psykologi, årsstudium: 157 søkere til 120 studieplasser (1,3 søkere pr plass)

Bachelor:

 • Økonomi og administrasjon, Alta (nettbasert): 572 søkere til 300 studieplasser (1,9 søkere pr plass)
 • Sykepleie, Tromsø: 361 søkere til 140 studieplasser (2,6 søkere pr plass)
 • Paramedisin: 305 søkere til 23 studieplasser (13,3 søkere pr plass)

Master:

 • Rettsvitenskap: 567 søkere til 150 studieplasser (3,8 søkere pr plass)
 • Odontologi: 126 søkere til 40 studieplasser (3,2 søkere pr plass)

Profesjonsstudier:

 • Medisin: 548 søkere til 136 studieplasser (4,0 søkere pr plass)
 • Psykologi: 459 søkere 54 studieplasser (8,5 søkere pr plass)

Oppfatter UiT som ettertraktet utdanningsinstitusjon

Jakobsen er samtidig opptatt av å se utviklingen i antall søkere i et lengre tidsperspektiv. For UiTs del har veksten i det totale antallet førsteprioritetssøkere vært god de siste ti årene. I 2011 var det 5226 søkere som hadde UiT øverst på lista hos Samordna opptak. Ti år senere er det altså 9809.

– Det betyr at stadig flere oppfatter UiT som en svært ettertraktet utdanningsinstitusjon og et godt utgangspunkt for veien inn i arbeidslivet, sier Jakobsen.