Innvandrerbefolkningen øker i Harstad, noe som er bra. I alle fall hvis du spør lederne i Harstad kommune. Tallene i årene som kommer viser at vi blir flere eldre og færre unge i Harstad hvis vi ikke gjøre noe, og et tiltak er å gjør mer for å holde innbyggerne våre boende i regionen. Dette gjelder også innvandrerne, som nå får sin egen stemme inn i hjertet av kommunens beslutnings-system.

I starten av året skal det nemlig opprettes et eget Integreringsråd i Harstad kommune. Nyvinningen skal fungere som et høringsorgan som får oppdateringer - og rett til å uttale seg - om aktuelle saker i kommunen.

– Det er naturlig at de får en stemme, sier Maria Bøgeberg som leder kommunens integreringsenhet.

Det hører med til historien at det var tidligere MDG-politiker, og nå iHarstad-journalist, Hanne Gideonsen som foreslo opprettelsen av integreringsrådet som nå blir en realitet.

Viktig for lokaldemokratiet

– I dag har vi blant annet allerede et ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede i Harstad. Ved opprettelsen av et eget Integreringsråd legges det dermed til rette for nødvendig dialog og medvirkning, og at personer med innvandrerbakgrunn aktivt selv kan delta i lokaldemokratiet og påvirke saker som har betydning for eget liv og hverdag, sier leder for Integreringsenheten Maria Bøgeberg.

Harstadsamfunnet trenger deres stemmer og deltakelse, og det trengs en bred og tett dialog der innvandrere selv kan få dele kunnskap og erfaringer og mene noe om hva som er viktig for å løse morgendagens utfordringer, sier lederen i en pressemelding.

Bred sammensetning av medlemmer

Integreringsrådets medlemmer skal være bredt sammensatt, og skal bestå av til sammen ni medlemmer: Fem personer med innvandrerbakgrunn som representerer ulike nasjonaliteter/ innvandrermiljøer i Harstad, to folkevalgte fra de politiske partiene, samt to representanter fra frivillige lag og foreninger som aktivt jobber med integreringsspørsmål.

– En såpass bred sammensetning av medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse vil bidra til kreativitet og nytenking rundt kommunens integreringstjenester. Erfaringer fra andre kommuner viser at ved å aktivt involvere personer som selv vet hvor skoen trykker, bidrar man både til å styrke lokaldemokratiet og bidra til et helhetlig perspektiv på integreringsspørsmål i lokalsamfunnet, sier Bøgeberg.

Ber interesserte om å melde seg

Kommunen oppfordrer absolutt alle som ønsker å sitte i Integreringsrådet om å melde sin interesse.

Innvandrerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner har også mulighet til å fremme forslag på kandidater.

Maria (31) er ny leder i Harstad: – Jeg gleder meg til å se folk lykkes