I Harstad kommune har noen politikere foreslått å prioritere produksjonsdyr fremfor kjæledyr, når det ikke er tilstrekkelig med veterinærer i vaktordningen.

Kommunen har utfordringer med å oppfylle sitt lovpålagte ansvar om å tilby veterinærtjenester til alle dyreslag hele døgnet året rundt.

I Utvalg for økonomi, klima og miljø i Harstad ble det nettopp vedtatt at veterinærvaktordningen i Harstad ikke lenger skal omfatte tilgang til veterinærklinikk/dyresykehus, større kirurgiske inngrep eller ikke-kritiske forespørsler i forhold til god dyrevelferd. Der det ikke kan gis behandling eller tilstrekkelig smertelindring frem til ordinær åpningstid, skal veterinær kunne bistå med forsvarlig avlivning. Forsvarlig behandling av syke eller skadde dyr må avgjøres av veterinær i samråd med dyreeier. Hvis hjelpen som tilbys dyreeier oppfattes som “ikke tilstrekkelig“ skal klagen rettes til Harstad kommune.

På vegne av byens hunder og katter og deres eiere håper vi kommunestyret beslutter noe annet.

Veterinærforeningen leser utvalgets vedtak som at en fortvilt eier med en livstruende syk hund natt til søndag først skal vurdere om behandlingen som tilbys fra veterinæren er bra nok, og deretter skal klage til kommunen. Hundens lidelser blir ikke mindre av dette og kommunen skyver ansvaret for å overbringe det hjerteskjærende budskapet over på den enkelte veterinær. Det er helt uakseptabelt for oss.

Vi er redde for at fortvilte dyreeiere vil forsøke å presse veterinærene til å opptre utenfor kravet til forsvarlig behandling. Det er Mattilsynet som avgjør hva som er forsvarlig behandling av dyr, ikke Harstad kommune.

Dyrehelsepersonell har en særlig plikt til å utøve nødhjelp i nødssituasjoner jf. Dyrehelsepersonelloven § 14. Denne plikten er knyttet til veterinærer som person, uavhengig av vaktområder og avtaler med kommunen.

Dyrevelferdsloven gir ikke mulighet til å skille mellom ulike dyreslag. Alle dyr er levende vesener som har en egenverdi utover nytteverdien det har for mennesker.

Vi i Veterinærforeningen tror at Harstad kommune med dette kommer på kant med holdninger og forventninger i store deler av egen befolkning når de i tråd med et nærmest Orwellsk samfunnssyn gir utrykk for at noen dyr er mer verdt enn andre.

Uhell eller sykdom hos dyr tar ikke hensyn til veterinærenes åpningstider, derfor har vi i Norge en veterinærvakt for alle dyreslag, som kommunene har ansvar for å organisere. Veterinærforeningen har i mange år varslet om at det må gjøres noe for distrikter som har utfordringer med å tilby tilfredsstillende veterinærtjenester. Et virkemiddel er å øke det statlige tilskuddet som er øremerket veterinærdekningen i kommunene, som Veterinærforeningen har spilt inn under forhandlingene om statsbudsjettet de siste årene.

Med de rammene som skisseres i Harstad må vi vurdere å anbefale våre medlemmer å avstå fra å påta seg vakt i dette området. Vi vil også oppfordre hunde- og katteiere til å være forberedt på å planlegge lang transport dersom dyret deres skulle bli sykt kveld, natt eller helg. Veterinærforeningen mener dette vedtaket viser holdninger som ikke er i tråd med dagens opinion. Vi håper at kommunestyret i Harstad velger en annen løsning så dyr slipper å lide og dø!