Sjøforsvarets årlige øvelse FLOTEX 21 er i gang, og vil foregå i områdene Vågsfjorden, Andfjorden og havområdet utenfor Andøya fra fra 15. november til 3. desember.

Det kan forventes høy aktivitet på sjøen og i luften i øvingsområdene de neste to ukene. Fra 19. til 21. november vil også flere av fartøyene, både norske og allierte - ha et havneopphold i Bodø. I denne tidsperioden vil det derfor være flere mennesker i uniform i byen, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

Årets største marineøvelse

Målet med FLOTEX 21 er å bygge maritim kampkraft, og øke krigføringsevnen i nordlige farvann. For å nå dette målet fokuserer store deler av øvelsen på antiubåt-krigføring og ubåtjakt. I tillegg blir det gjennomført mønstringer om bord på flere av Sjøforsvarets fartøy.

– FLOTEX 21 er årets største marineøvelse. Den er viktig for oss av to grunner. For det første gir den oss mulighet til å trene på en rekke grunnleggende ferdigheter. Det gjør vi internt i Marinen, men også sammen med allierte fartøy og luftenheter. Underveis vil vi kontrollere kompetansenivået på våre enheter gjennom mønstringer, og FLOTEX gir en god ramme for dette, sier sjef Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud om øvelsen.

Videre forklarer han at ved å øve i Nord-Norge blir våre allierte bedre kjent med våre nærområder.

– For det andre er det en øvelse hvor vi knytter allierte tett til oss, og de blir bedre kjent med å operere i våre områder. Det er bra for vår sikkerhet at de gjør seg kjent med å operere i våre farvann også når det er kaldt og mørkt, avslutter sjef Marinen.