Fra og med kommende skoleår skal prosjektet «Tore Hunds rike»tilby regionens skoler undervisningsopplegg for 6. og 7. trinn samt ungdomstrinnet.

Prosjektet er laget i samarbeid med skoleledelsen i Harstad og samarbeidspartnere.

Seljestad ungdomsskole, ved rektor Ellen Knutsen Andreassen og lærere, har vært sentrale i arbeidet.

Hovedtemaet er vår regions rike vikinghistorie der Tore Hund og hans familie spiller hovedrollen.

– Den norrøne og den samiske historien fra vår region er mektig – og til nå – underkommunisert, skriver kommunen i en pressemelding.

I dag er det kun 6. trinn ved alle skolene i Harstad som får tilbudet om å besøke Trondenes Historiske Senter og undervisningsopplegget de har der gjennom samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

Skal reise i riket

Sjetteklassens besøk til Trondenes beholdes. I sjuende trinn skal elevene på besøk og befaring på historiske Bjarkøy. Deretter skal elevende utarbeide presentasjoner for 1. til 5. trinn på egen skole

Åttendeklassingene får besøk fra Várdobáiki museum. Historien forteller at han fikk laget et plagg av 12 reinsdyrkofter: čehporis. Nå er dette plagget laget og er utstilt på museet. Ifølge Snorre Sturlassons Kongesagaer bet ikke noe våpen på kofta.

Niende trinn skal på Ungt Entreprenørskaps Innovasjonscamp med ulike tema tilknyttet historien og jubileet. Dette ble testet ut i februar i år med stor suksess.

Tiende trinn skal se «På hjul i Sigrids fotspor» utarbeidet av Harstad Tidende i samarbeid med pedagog.

Tilrettelagt

Det er et håp at alle skoler i Harstad kommune vil ta i bruk undervisningsopplegget. Kvæfjord og Tjeldsund kommuner har også meldt sin interesse

Det jobbes også med et eget opplegg for barnehagene i regionen, Det er også planlagt et eget ungdomsprosjekt – Ungdommens hærpil, i samarbeid med ungdomsrådet.

Bakgrunn

I dag er det kun 6. trinn ved alle skolene i Harstad som får tilbudet om å besøke Trondenes Historiske Senter.

– Den norrøne og den samiske historien fra vår region er rik og mektig – og til nå – underkommunisert. Ved å gjøre historien kjent gjennom dedikerte prosjekter allerede fra småtrinnet på skolen og videre opp til mellom- og ungdomstrinnet, ønsker vi å bygge stolthet og identitet hos barn og unge, melder kommunen.

– Den aller beste tilbakemeldingen fra rektorene er at denne tverrfaglige satsinga ikke skal skje kun i jubileumsåret 2023, med også i årene etterpå.