I fjor hadde Harstad kommune et overskudd på 90 millioner kroner. Overskuddet tilsvarer så å si hele beløpet Harstads innbyggere betaler totalt i eiendomsskatt hvert år.

Samtidig som millionene triller inn på kommunens sparekonto, står de uløste problemene i kø.

Fremskrittspartiet vil peke på tre utløste problemer i Harstad som må løses raskt.

Det første uløste problemet er saksbehandlingstiden i Harstad kommune.

I dag er saksbehandlingstiden altfor lang. Mange opplever å vente i måned etter måned, eller til og med år, før man får saken sin avgjort. Enten det er snakk om søknad om sykehjemsplass, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistanse eller annen hjelp.

Å vente noen måneder høres kanskje ikke så lenge uke. Dersom man derimot er gammel og pleietrengende, er tre måneder svært lang tid å vente.

Eller dersom man er et barn som har behov for eksempelvis brukerstyrt personlig assistanse, er to år en stor del av barndommen som forsvinner mens man venter i kø.

Det andre uløste problemet er den store mangelen på omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Denne mangelen gjør at mange gamle og syke venter lenger enn nødvendig. Derfor haster det å bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det nytter ikke å snakke om at det skal bygges 150 nye omsorgsboliger i løpet av tolv år. Behovet for er her allerede i dag.

Tempoet må økes betraktelig. Både når det gjelder å planlegge og bygge nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi har ikke tid til å vente i nesten tolv år!

Aller minst tid har gamle og syke som i dag venter på å få hjelp.

Det tredje uløste problemet er det store antallet barn som ikke får barnehageplass til rett tid.

Mangelen på barnehageplasser medfører store konsekvenser. Først og fremst for foreldrene til barnet som ikke får barnehageplass. Foreldrene tvinges til å ta ut ferie og ulønnet permisjon for å passe barnet. Det rammer familieøkonomien hardt.

Derfor vil Fremskrittspartiet at man skal ha rett til barnehageplass i Harstad når fødselspermisjonen utløper. Ikke fra den dagen det passer for kommunen.

Vi kan løse disse problemene. Hvis man vil og tør. Da kan ikke penger og overskudd bety alt.

Å løse disse problemene krever imidlertid at politikerne får opp tempoet. Ikke minst at man stiller høyere krav til at administrasjonen skal levere.

Det vil Fremskrittspartiet sørge for.

– Kanskje stø kurs i urolige tider er beste medisin