Ordfører Kari-Anne Opsal går i «iHarstad» den 17.11.2021 inn for at Harstad kommune skal ta en ny runde med Forsvaret for å få frigitt området sør for Steinavær slik at havbruksnæringa skal få legge et oppdrettsanlegg der. Hun mener at området er stort nok til å huse både oppdrettsanlegg og skytefelt for Forsvaret.

Hun sier det er bedt om et møte med Forsvarsministeren der hun skal delta sammen med Sjømat Norge (oppdretternes forening) og en oppdretter. Hun sier også at kommunen ønsket et anlegg der for å teste alternativ teknologi for miljøvennlig oppdrett.

Øymerd, et gigantisk offshore-anlegg

Det hun ønsker er nok at Gratangslaks / Kleiva Fiskefarm skal få legge en svær betongplattform ved Steinavær. Plattformen har tre sider som hver er 120 meter og den skal inneholde tre enorme merder som hver skal kunne huse 400.000 laks.

Der er ingen teknologi for oppsamling av lakseavføring og spillfór, og plattformen fremstår som et åpent anlegg som er dimensjonert for å tåle de røffe forholdene i Andfjorden. Den eneste nye teknologien er størrelsen og fortøynings-systemene som visstnok er hentet fra offshore-næringen.

Hvordan dette skal bli mer miljøvennlig vet nok bare hun. Både rømninger og luse-påslag kommer til å skje, det har vi sett gang på gang med slike svære anlegg. Med over en million laks i merdene vil anlegget bli en enorm forurensnings-kilde i Andfjorden.

Hun nevner ikke miljøvern

Det er oppsiktsvekkende at hun ikke engang nevner naturvern som en årsak til at oppdrett der ble avslått av departementet i 2019. Hun har tydeligvis ingen sans for at havet rundt Harstad også må vernes, alt dreier seg om å få omsatt naturen i penger fra oppdrett.

I stedet skrives det at man «må verne om næringa!» Er det noe i samfunnet som ikke trenger vern så er det oppdrett! De klarer seg selv, det tror jeg alle oppegående mennesker er enige om. Statsforvalteren i Troms (og Finnmark) gjorde innsigelser i 2019 fordi der er viktige naturverdier knyttet til øyene og havet rundt som bør tas vare på. Allerede i 1994 ble Steinavær landskapsvernområde etablert for å beskytte dyre-og fuglelivet der. I tillegg er det etablert et marint verneområde som er planlagt utvidet helt til Andøya og Senja og til langt nord i Andfjorden.

Forbindelser

Lakseoppdrettere er mestre i lobbyvirksomhet og utnytting av forbindelser. Det er tydelig at der er sterke bånd mellom en del av kommunestyret i Harstad og lokale oppdrettere, det har vi påpekt flere ganger. Kanskje det ville lette påvirkningen om oppdretterne fikk eget kontor i Harstad rådhus? Ordføreren kunne jo også få nytt skilt på sin dør der det stod Sjømat Norge/Ordfører?

Nye lokasjoner

Oppdretts-industrien, også kalt utslippsindustrien, er desperate i sin jakt på nye lokasjoner for å få ny vekst. Harstad kommune burde oppmuntre dem til å satse på lukket teknologi i stedet for å gå foran i etableringen av åpne anlegg som hører fortiden til. Det har visst ikke vår ordfører forstått.