Statnett er også ærlige i sin uttalelse, og innrømmer at dette kommer til å gi en høyere strømpris nord for Dovre. Uttalt til VG av direktør for kraftsystem og marked Gunnar G. Løvås i Statnett den sjuende februar i år.

Nord-Norge har ikke en unormal pris, den er helt normal. Mens Sør-Norge har en unormal pris som skyldes høye gass- og kullpriser, og hvor mye vindkraft som produseres i Europa.

I vår landsdel og i Nord-Norge ellers produseres det opptil 28 terrawatt årlig til sammen. Dette gir normalt et kraftoverskudd på 8 terrawatt. Dette er med på å gi Nord-Norge gode betingelser for næringsetablering og for eksisterende næringsliv. Lavere strømpris og bedre tilgang på strøm bidrar til etablering av næringsvirksomhet som normalt ellers ikke ville ha blitt etablert i Nord-Norge. Spesielt gjelder dette kraftkrevende etableringer. Som for eksempel batterifabrikker eller datalagringssenter.

Harstad Senterparti mener derfor at dette er et godt distriktspolitisk tiltak, og er ikke enig i Statnett sine planer om nye overføringslinjer mellom nord og sør i Norge som vil gi betydelig dårligere rammebetingelser for næringsliv og forbrukere i nord. Prisen vil utvilsomt bli høyere.

Det er en stor fordel å ha kraftoverskudd når ny industri er på leting etter plass å være, og høyere pris på strøm vil føre til mindre grønne nyetableringer i nord, og ramme forbrukere som har et høyere strømforbruk enn i den noe varmere landsdelen sørpå.

Harstad Senterparti mener vi trenger kraftoverskuddet for å bygge industrien i nord og er imot Statnett sine planer om å forbedre kabalkapasiteten mellom nord og sør som ett tiltak for å utjevne strømprisene.

Vi sender med dette en kraftig bekymringsmelding til regjeringen og håper at de ser potensiale som næringslivet i Nord-Norge har med dette fortrinnet. Regjeringen bør stanse Statnett sine planer om nye overføringskabler mellom nord og sør.