Gå til sidens hovedinnhold

Nødvendig førstehjelp til sykepleierne

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lønnsoppgjøret er i gang, og sykepleierne står igjen på barrikadene og krever høyere lønn. Sykepleiere jobber i mange ulike områder av helsevesenet, på sykehjem, helsestasjoner, i bedriftshelsetjenester, mm. Og har du vært så syk eller skadet at du har ligget på sykehus vet du at det er viktig med dyktige sykepleiere som kan ivareta deg der. Du har sett at vi smiler, bryr oss, vi ser deg og bidrar til å gjøre en kjip situasjon litt mindre kjip. Ofte omtales vi som «engler i hvitt med varme hender og hjerter». Men så gjør vi sykepleiere så mye mer enn å smile og være snille. Vi administrerer livsviktige medisiner, steller, trøster og informerer, observerer og dokumenterer, melder våre observasjoner videre til legene og ivaretar din helse på en langt mer omfattende måte enn du som pasient kan se fra sykesenga. En sykepleier har er et givende, men svært krevende yrke, og vi må ha hodet med oss i enhver situasjon. Ellers kan faktisk noens liv og helse stå på spill. Liv og helse. Hva er viktigere for oss enn å holde oss i live og ha best mulig helse? Ville du syns det var greit å gamble litt med livet og helsa, fordi sykepleiernes tilstedeværelse under sykdomsforløpet manglet?

For det er dit vi er på vei. I media advares det kraftig om sykepleiermangel i årene som kommer. Er det viktig for deg å kunne regne med å bli ivaretatt av kompetente fagfolk den dagen du på grunn av skade eller sykdom ikke kan ivareta deg selv? Da bør det bekymre deg at det år etter år varsles om dette uten at noe skjer. Gjennom pandemien har sykepleiernes rolle i helsevesenet fått stort fokus, «alle» ser hvor viktige vi er, og vi har fått applaus og ros. Men da lønnsoppgjøret kom i høst, midt i pandemien som ga ekstra utfordrende arbeidssituasjon for de fleste sykepleiere, ble vi avspist med rundt 1800 kroner pr ÅR i gjennomsnittlig lønnstillegg. I et år da vi faktisk begynte å tro at samfunnet har innsett at også vi som jobber med mennesker, som ikke «står i produksjonen», må ha ei lønn å leve av.

Minstelønna til en nyutdannet sykepleier er 414.000 kr. Med så mye ansvar og en så hektisk arbeidshverdag, med så mye samfunnsnyttig kompetanse, studielån og en bachelorgrad er det prisen samfunnet setter på den ferske og motiverte sykepleierens jobb. Og med tilleggsutdanning, høyere kompetanse og enda større ansvar har en spesialsykepleier med full ansiennitet bare vel 130 000 kr mer enn en fersk sykepleier uten ansiennitet. Etter 10 år stopper lønnsstigen, da har vi topplønn. Så vil noen si at det er mange tillegg til grunnlønna. Joda, vi har tillegg for arbeid på kveld, natt, helg og høytidsdager, når vi jobber og resten av familien har fri. 40 kr timen ekstra på en søndag formiddag til de ferskeste sykepleierne. Det vil si at en søndag på jobb gir ca 200 kr ekstra, etter skatt. En spesialsykepleier med mer enn 10 års ansiennitet har maks tillegg på 67,93 kr ekstra i timen søndag formiddag. Det utgjør ca 320 kr dagen etter skatt.

Uansett hva en mener om sykepleiernes lønn, eller om vi fortjener mer enn andre nå, så er det egentlig ikke et spørsmål om hva vi fortjener, men hva samfunnet må være villig til å betale for å sikre at vi har sykepleiere nok i årene som kommer. I følge tall fra Norsk Sykepleierforbund mangler vi ca 6000 sykepleiere i Norge nå. Og tallet øker hvert eneste år.1 av 5 sykepleiere forlater yrket innen 10 år etter at de begynte. Mangelen er stor i kommunene, men sykehusene mangler også viktig kompetanse, spesielt spesialsykepleiere. Sykepleierforbundet har i mange år varslet at vi mangler intensiv- og anestesisykepleiere i Norge. Det er sykepleiere som er så spesialiserte at ingen uten deres utdanning kan vikariere for dem. Vi MÅ ha nok av dem. Men til tross for gjentatte advarsler fra fagfolk har ikke myndighetene tatt tak i problemet. Ett år etter at pandemien rokket våre grunnvoller og intensivkapasiteten på norske sykehus ble et gjentagende tema, er problemet minst like stort! Nedstengninga av samfunnet har i stor grad skjedd fordi man fryktet å overbelaste et allerede sårbart helsevesen. Det kan bli enda verre neste gang.

For vi kan nok frykte en enda større flukt fra yrket etter den ekstremt krevende arbeidsperioden det siste året har vært for mange sykepleiere, dersom verken arbeidsforhold eller lønn gjøres noe med nå heller. Hvis ikke sykepleierlønna økes betydelig fryktes det at sykepleiermangelen vil bli enda større enn varslet. Ikke kun fordi vi fortjener høyere lønn, eller at vi krever dette foran andre grupper som også fortjener det, men fordi samfunnet ikke har råd til å la være. Vi kan ikke risikere større flukt fra akkurat dette yrket, eller dårligere rekruttering til det. Økt lønn er nødvendig førstehjelp NÅ. Så må det utdannes flere, og grunnbemanninga må økes, slik at man orker å stå i denne krevende og givende jobben over tid. Slik at når du en dag havner på sykehus, sykehjem eller trenger hjemmesykepleie, så finnes det faktisk kompetente sykepleiere til å ivareta deg og dine behov for hjelp.