Mandag 18. September var første dag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sitt Fjordsøksmål. Organisasjonene mener tillatelsene til å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden på Vestlandet er ulovlige. Norah Marielle Kildal Granås fra Harstad droppet skoletimene for å sitte i rettssalen og følge med første dag.

– Førdefjorden er blant de mest artsrike og levende fjordene i Norge. Ikke bare er det en nasjonal laksefjord, men et viktig gyteområde for torsk og et hjem for flere rødlistede arter. Sjømatnæringen, reiseliv og lokalsamfunn er bare noen eksempler på motstandere av prosjektet.

– Jeg syntes det er absurd at Norge, som skryter av å være en ledende havnasjon, er ett av to land i verden som fortsatt tillater sjødeponi. Nettopp derfor har jeg reist til Oslo for å være med på første dag av den to uker lange rettssaken, sier Norah fra Harstad NU.

Resulterte i 80 arrestasjoner

Våren 2022 stanset aksjonister fra Natur og Ungdom oppstarten av anleggsarbeidet ved Førdefjorden med sivil ulydighet i tre uker. Det resulterte med over 80 arrestasjoner. Ved aksjonsslutt varslet de sammen med Naturvernforbundet at de skulle ta staten til retten for å ha gitt gruvedumpingstillatelsene til selskapet Nordic Mining. Miljøorganisasjonene mener at staten bryter strenge EØS-regler på miljø, bryter utredningsplikten siden de ikke har utredet alternativer til sjødeponi og forverrer vannkvaliteten uten at det er god nok grunn til det.

– Det var lang kø inn til Oslo tingrett fra tidlig morgenen av, og ungdommer fylte alle plassene i salen. Det er tydelig at dette er en sak som engasjerer, Det er utrolig spennende å være til stede under selve rettssaken som faktisk er historisk i Norge.

Norah forteller at hun har satt seg godt inn i saken, og at det var en høytidelig stemning i rettssalen.

– Jeg har stor tro på dette søksmålet, dette kan bli en historisk seier for den norske miljøbevegelsen.

Kamp for alle fjorder

Saksøkerne er medlemsorganisasjoner basert på frivillighet. De forklarer at selv om denne saken handler om Førdefjorden og lokalsamfunnet Vevring, er det også en kamp for alle andre norske fjorder og hele naturens rettsvern.

– Dommen vil sette presedens for hva slags forurensing i norsk natur staten kan tillate i fremtiden og derfor vil Natur og Ungdom og Naturvernforbundet gå så langt som mulig for å sikre seier.

Hadde det vært opp til Norah hadde hun vært der helt til rettssakens siste dag, men som student har hun ikke mulighet til å miste for mye skole. Heldigvis blir rettssaken streamet og hun kommer til å følge med på den hjemme.

– Dette søksmålet er så mye mer enn Førdefjorden i seg selv, men viktig fot alle andre fjorder som trues av sjødeponi i Norge. Fjorden får dem aldri!

Norah Marielle Kildal Granås har tidligere jobbet som frilanser hos iHarstad.